Otázky v ATP Journal 01/2016

 

Sponzori kola súťaže:

 

Odpovede posielajte najneskôr do 17. 2. 2016

Súťažné otázky
1. Na čo sa používa softvérový modelovací nástroj Aquis?
Simuluje prietok a tlak v distribučnej sieti.
2. Koľko robotov COMAU používa výkonnú, presnú a spoľahlivú riadiacu elektroniku od firmy B&R?
10 000.
3. Akými komponentami Rittal bude vybavená najmodernejšia serverovňa na svete v Lefdal?
RimatriX S.
4. Prečo sa významní výrobcovia v automobilovom priemysle obracajú výhradne ku ethernetu?
Celá výrobná linka sa môže nachádzať v jednej fyzickej sieti a zároveň umožňuje pripojenie z akéhokoľvek miesta na ktorýkoľvek uzol umiestnený v sieti.