Otázky v ATP Journal 10/2017

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 11. 2017

Súťažné otázky
1. Aký typ uzemňovačov ako prvá na svete vyvinula a patentovala firma DEHN+SӦHNE?
Hĺbkové nadpájateľné uzemňovače
2. Čo umožňuje riadiaca jednotka nových ističov Masterpact a Compact?
Umožňuje meranie daného odberového uzla (funkcia multimetra) a získanie dát potrebných pre plánovanie želateľných úspor.
3. Ktoré oblasti elektroinštalácií OBO Bettermann je možné projektovať v softvéri OBO Construct?
• káblové nosné systémy • systémy prepäťovej ochrany • systémy protipožiarnej ochrany • podlahové systémy
4. Čo bolo potrebné zvoliť na určenie vybraných parametrov elektrickej siete, ktorá bola meraná analyzátorom kvality elektrickej energie na báze platformy Arduino?
Vzorkovaciu frekvenciu snímania prúdu a napätia v jednotlivých fázach