Otázky v ATP Journal 10/2020

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 11. 2020.

Súťažné otázky
1. Čo dokáže senzorický hydraulický expanzný upínač SCHUNK iTENDO?
Dokáže neprerušovane zaznamenávať proces trieskového obrábania, monitorovať vopred zadefinované hraničné hodnoty a v prípade nepravidelností adaptívne regulovať počet otáčok a posuvu v reálnom čase.
2. Ktoré praktické detaily uľahčujú montáž inštalačných škatúľ OBO série T? (uveďte aspoň tri)
Otvor pred odvodom kondenzátu, montážne značky, otočné uzávery umožňujúce rýchle a spoľahlivé upevnenie veka, možnosť vložiť profilovú prístrojovú lištu a priložené krytky, ktoré zakryjú priestor hlavy skrutky.
3. Aké parametre museli byť dodržané pri ukladaní 66 a 22 kV káblov v rámci medzinárodného projektu ITER2, ktoré realizovala slovenská spoločnosť PPA ENERGO, s.r.o.?
Ťahové sily a momenty, presne vypočítané polomery ohybov káblov pri zmene smeru trasy, presné uloženie vodiacich valčekov káblov a pod.
4. Ktoré tri piliere tvoria základ inteligentných rozvodných sietí (tzv. Smart Grids)?
1. Automatizácia procesov v rámci distribučnej sústavy, 2. Inteligentná agregácia, 3. Inteligentné merania.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022