Rok 2007

Rok 2007

AT&P journal 1/2007

Automobilový priemysel

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)
ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany