Rok 2015

Rok 2015

ATP Journal 12/2015

Ťažobný a cementárenský priemysel

Stavebný priemysel

Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

  • Mobilné technológie pre priemysel
  • Motory prevodovky
  • Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo
  • Energeticky účinné motory

Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany