ATP Journal 1/2016

 
ATP Journal 1/2016

Výroba elektrickej energie - tepelné elektrárne, kogenerácia, paroplyn

Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd

Riadenie v energetike

  • ASR a MaR plynových a parných turbín, generátorov a kotlov, budiace systémy

Riešenie v energetike pre ochranu životného prostredia

  • Systémy monitorovania emisií, spaľovacieho procesu

Rozvody a úprava pary

  • Odvádzače kondenzátu, regulátory pary a teploty, výmenníky, armatúry

Časopis v PDF:

ATP Journal 1/2016 (16.63 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.
AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.
Areko, s. r. o.
AsseFin Creative Communication
B+R automatizace, spol. s r. o. – organizačná zložka
ControlSystem, s.r.o.
Danfoss, s.r.o.
DEHN + SÖHNE
ELVAC SK s.r.o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.
FESTO, s.r.o.
HUMUSOFT s.r.o.
IFS Slovakia, spol. s r.o.
PHOENIX CONTACT s.r.o.
Rittal s. r. o.
Siemens s.r.o.
Schneider Electric Slovakia, s. r. o.
SCHUNK Intec s.r.o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.

Obsah:

Interview
Potrebujeme novú generáciu technikov   |   ATP Journal 1/2016, str. 3 ()
Systémy spracovania obrazu budú čoskoro dostupné pre každého   |   ATP Journal 1/2016, str. 15 ()
Aplikácie
VLT® OneGearDrive priniesli presné riadenie, tretinovú spotrebu a jednoduchú údržbu   |   ATP Journal 1/2016, str. 5 ()
Spoľahlivosť siete PROFIBUS v úpravni odpadových vôd   |   ATP Journal 1/2016, str. 8 ()
Bezdrôtový monitoring zvýšil účinnosť   |   ATP Journal 1/2016, str. 8 ()
Aktuálne údaje cez priemyselnú WLAN   |   ATP Journal 1/2016, str. 9 ()
Trvalé partnerstvo   |   ATP Journal 1/2016, str. 10 ()
Prelomová technológia káblov v ťažobnom priemysle   |   ATP Journal 1/2016, str. 11 ()
Fabrika budúcnosti je v Ambergu   |   ATP Journal 1/2016, str. 13 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Nová úroveň odolnosti vírových prietokomerov   |   ATP Journal 1/2016, str. 17 ()
Emisivita – definícia a vplyv na bezkontaktné meranie teploty   |   ATP Journal 1/2016, str. 19 ()
Bezkontaktné meranie teploty v priemysle   |   ATP Journal 1/2016, str. 21 ()
Priemyselný softvér
IFS APPLICATIONS™ – efektívny nástroj na riadenie podniku   |   ATP Journal 1/2016, str. 22 ()
EPLAN Experience – prvých 365 dní   |   ATP Journal 1/2016, str. 23 ()
Aquis: efektívne riadenie vodárenských sietí   |   ATP Journal 1/2016, str. 24 ()
Inteligentné IT riadenie spotreby elektrickej energie v administratívnych budovách (2)   |   ATP Journal 1/2016, str. 35 ()
Technika pohonov
Optimalizácia procesu vo vodnom hospodárstve   |   ATP Journal 1/2016, str. 26 ()
Prediktívne riadenie PMDC motora s konečným počtom akčných zásahov   |   ATP Journal 1/2016, str. 41 ()
Elektrické inštalácie
Serverovňa, aká tu ešte nebola   |   ATP Journal 1/2016, str. 27 ()
Zaťaženie stožiarov bleskozvodu vetrom   |   ATP Journal 1/2016, str. 29 ()
Strojové zariadenia a technológie
Perfektné dokončenie ako súčasť frézovacích procesov   |   ATP Journal 1/2016, str. 31 ()
Priemyselná komunikácia
DATAEAGLE – značka spoľahlivej bezdrôtovej komunikácie   |   ATP Journal 1/2016, str. 32 ()
Päť kľúčových faktov pre implementáciu ethernetu   |   ATP Journal 1/2016, str. 33 ()
Robotika
Začíname s ROS-om (2)   |   ATP Journal 1/2016, str. 37 ()
Podujatia
Cesta Slovenska k inteligentnému podniku   |   ATP Journal 1/2016, str. 45 ()
Ďalšia úspešná konferencia SUZ   |   ATP Journal 1/2016, str. 48 ()
Literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 1/2016, str. 47 ()
Ostatné
Rosatom hľadá dodávateľov na modernizáciu jadrovej elektrárne Paks   |   ATP Journal 1/2016, str. 23 ()

Krátke správy

Kultový športiak v digitálnom svete
Značka Siemens pre Industry 4.0
10 000 robotov COMAU riadených B&R
Spoločnosť MERZ zahájila spoluprácu so spoločnosťou PBS INDUSTRY
Prví európski manažéri pre energetiku
Roadshow 2016
Automatizácia a riadenie v teórii a v praxi
Polohové spínače Ex HS 98 s analógovým výstupom pre zóny Ex 1 a 21