ATP Journal 12/2017

 
ATP Journal 12/2017

Ťažobný a cementárenský priemysel

Stavebný priemysel

Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

  • Motory, prevodovky
  • Ochrana motorov
  • Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo
  • Váhové systémy a tenzometria
  • Snímače

Časopis v PDF:

ATP Journal 12/2017 (9.27 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Snažíme sa byť nielen aktuálni, ale aj predvídať budúcnosť   |   ATP Journal 12/2017, str. 4 ()
Aplikácie
Jednoznačné kritériá výberu – presnosť, spoľahlivosť a funkčnosť   |   ATP Journal 12/2017, str. 6 ()
SLOVALCO – upgradujeme appky, štartujeme Industry 4.0   |   ATP Journal 12/2017, str. 10 ()
Reluktančný motor znížil spotrebu a hluk extrudéra   |   ATP Journal 12/2017, str. 14 ()
TwinCAT zaistí dokonalú konečnú úpravu   |   ATP Journal 12/2017, str. 14 ()
Oceliareň využila robotický systém na označovanie odliatkov   |   ATP Journal 12/2017, str. 16 ()
Tradičný slovenský výrobca nábytku DECODOM si zvolil IFS Applications™   |   ATP Journal 12/2017, str. 17 ()
Technika pohonov
VN motory pre citlivé aplikácie   |   ATP Journal 12/2017, str. 18 ()
Revolúcia – evolúcia v dopravníkových a transportných technológiách   |   ATP Journal 12/2017, str. 20 ()
Ochrana motorov s vysokou účinnosťou: Eaton je „IE3 ready“   |   ATP Journal 12/2017, str. 21 ()
Kompaktný servozosilňovač AX8000 s technológiou XFC   |   ATP Journal 12/2017, str. 22 ()
Slovenskí špecialisti na pohony ABB úspešní aj v zahraničí   |   ATP Journal 12/2017, str. 24 ()
História, súčasnosť a budúcnosť výkonovej elektroniky   |   ATP Journal 12/2017, str. 49 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Vážiace systémy ABB – bezpečné, presné a spoľahlivé   |   ATP Journal 12/2017, str. 25 ()
Spolehlivá měřicí technika pro chemický a petrochemický průmysl   |   ATP Journal 12/2017, str. 28 ()
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (1)   |   ATP Journal 12/2017, str. 40 ()
Integrácia údajov z procesu váženia   |   ATP Journal 12/2017, str. 42 ()
Riadiaca a regulačná technika
Telemecanique Sensors predstavuje OsiSense XCKW   |   ATP Journal 12/2017, str. 26 ()
Priemyselný softvér
Všestranný pomocník pri príprave projektovej dokumentácie   |   ATP Journal 12/2017, str. 30 ()
Robotika
Kedy použiť na automatizáciu kolaboratívne roboty?   |   ATP Journal 12/2017, str. 32 ()
Spoľahlivé, rýchle a flexibilné riešenie na robotickú manipuláciu s fľašami   |   ATP Journal 12/2017, str. 33 ()
Strojové zariadenia a technológie
Prvý certifikovaný priemyselný uchopovač na kolaboratívne operácie   |   ATP Journal 12/2017, str. 34 ()
Upínacie systémy   |   ATP Journal 12/2017, str. 35 ()
Elektrické inštalácie
Spojovacie a upevňovacie systémy OBO Bettermann   |   ATP Journal 12/2017, str. 36 ()
Zo zápisníka súdneho znalca   |   ATP Journal 12/2017, str. 38 ()
Údržba, diagnostika
Aby ste vytvorili digitálnu fabriku, nemusíte zbúrať tú pôvodnú   |   ATP Journal 12/2017, str. 44 ()
Priemysel 4.0
Továrne budúcnosti (10)   |   ATP Journal 12/2017, str. 47 ()
Literatúra
Informačné technológie – nástroj zvýšenia kvality výučby elektrotechnických odborov   |   ATP Journal 12/2017, str. 54 ()
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 12/2017, str. 64 ()
Podujatia
Automobilový priemysel má stále príležitosti na rozvoj subdodávateľov   |   ATP Journal 12/2017, str. 60 ()
Partnerskou zemí MSV 2018 bude Slovensko   |   ATP Journal 12/2017, str. 61 ()
METAV 2018 – špecializovaný veľtrh výrobnej techniky   |   ATP Journal 12/2017, str. 63 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 12/2017, str. 62 ()

Krátke správy

Prvý celonárodný operátor siete pre internet vecí oznámil komerčný štart
Motory ABB dosiahli svetový rekord v energetickej účinnosti
Vyrovnanie potenciálov v prostredí Ex
MTS, spol. s r. o., je novým distribútorom Universal Robots
Integrovateľný bezdrôtový optický senzor
Fresnelova šošovka v rozvádzači
Ide to bez káblov: nové bezdrôtové bezpečnostné nožné spínače
ENGIE a Schneider Electric postavili najväčšiu kombinovanú mikrosieť
Koboty kráčajú do sveta. ABB a Kawasaki oznámili kooperáciu v oblasti automatizácie spolupracujúcich robotov
Odolný tablet GETAC A140
ILD1420 – kontrola hĺbky razenia sériových čísel