ATP Journal 2/2017

 
ATP Journal 2/2017

Petrochemický a plynárenský priemysel

  • Prevádzkové meracie prístroje
  • Údržba a diagnostika
  • Manažment nádrží
  • Analáza kvapalín, plynov a častí
  • Údržba 4.0

Časopis v PDF:

ATP Journal 2/2017 (12.06 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

MARSEM s.r.o.

Obsah:

Interview
Nové technológie v údržbe áno, ale podstatou zostáva človek   |   ATP Journal 2/2017 , str. 4 ()
Aplikácie
PZP v Dambořiciach disponuje technológiami na svetovej úrovni   |   ATP Journal 2/2017 , str. 6 ()
Recept na spoľahlivé meranie vibrácií potrubia   |   ATP Journal 2/2017 , str. 10 ()
Reaktívnu údržbu nahradila preventívna a prediktívna údržba   |   ATP Journal 2/2017 , str. 12 ()
Armáda meracích prístrojov na nórskej ropnej plošine   |   ATP Journal 2/2017 , str. 15 ()
Zjednotenie softvérových nástrojov prinieslo o 50 % vyššiu efektivitu   |   ATP Journal 2/2017 , str. 16 ()
Popredný český výrobca kolotočov KOLMAX dobýva nové trhy aj vďaka systému Preventa   |   ATP Journal 2/2017 , str. 30 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Vážiace systémy Siemens s osvedčenou spoľahlivosťou   |   ATP Journal 2/2017 , str. 18 ()
Možnosti úspory energie v priemyselnej výrobe   |   ATP Journal 2/2017 , str. 20 ()
V čom sme najlepší. Kontinuálna analýza plynov prístrojmi ABB   |   ATP Journal 2/2017 , str. 22 ()
Prírubový vysielač hladiny STF800 fy Honeywell   |   ATP Journal 2/2017 , str. 23 ()
Emerson zavŕšil akvizíciu spoločnosti Pentair Valves & Controls   |   ATP Journal 2/2017 , str. 24 ()
Skrotenie výbušného prachu   |   ATP Journal 2/2017 , str. 38 ()
Technika pohonov
Hybridný spúšťač motora s inteligentným pripojením SmartWire DT – inteligentný rozbeh a šikovná kabeláž elektrické inštalácie   |   ATP Journal 2/2017 , str. 26 ()
Systémy uloženia vedení v priemysle   |   ATP Journal 2/2017 , str. 28 ()
Priemysel 4.0
Rozvádzače pre Priemysel 4.0   |   ATP Journal 2/2017 , str. 31 ()
Priemyselný internet vecí významne rozširuje model údržby   |   ATP Journal 2/2017 , str. 32 ()
Továrne budúcnosti (2)   |   ATP Journal 2/2017 , str. 34 ()
Strojové zariadenia a technológie
Maximálna flexibilita a efektivita s upínacími silovými blokmi   |   ATP Journal 2/2017 , str. 36 ()
Údržba, diagnostika
Aplikácia Beamex bMobile pre servisných technikov   |   ATP Journal 2/2017 , str. 37 ()
Technická infraštruktúra priemyselných prevádzok a objektov
Bezpečnosť priemyselných podnikov (8)   |   ATP Journal 2/2017 , str. 44 ()
Podujatia
Večer elektrotechnikov, energetikov a informatikov   |   ATP Journal 2/2017 , str. 46 ()
Vzdelávanie v problematike ochrany pred účinkami blesku   |   ATP Journal 2/2017 , str. 47 ()
ELO SYS 2017 s novou koncepciou, ale stále v rukách Expo Center, a. s.   |   ATP Journal 2/2017 , str. 48 ()
Semináre zo sveta robotiky   |   ATP Journal 2/2017 , str. 49 ()
ZAT zacielil na kybernetickú bezpečnosť a inovatívne služby   |   ATP Journal 2/2017 , str. 50 ()
Odborové organizácie
Nástroje pre simulácie energetických požiadaviek pomocou BIM   |   ATP Journal 2/2017 , str. 52 ()
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 2/2017 , str. 54 ()
Vzdelávanie
Študentov najviac láka štipendium a garantované pracovné miesto   |   ATP Journal 2/2017 , str. 55 ()
Literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 2/2017 , str. 56 ()
Ostatné
Zákazník až na prvom mieste   |   ATP Journal 2/2017 , str. 25 ()
Analýza stability rýchleho reaktora chladeného kvapalnými kovmi (2)   |   ATP Journal 2/2017 , str. 41 ()

Krátke správy

Najdlhšie „putovanie“ zelenej energie vo svete. Bude mať viac ako 1800 kilometrov. Zatiaľ.
Priemyselné mobilné roboty na prepravu materiálu v dynamickom prostredí
Školenie. Optimalizácia skladového hospodárstva údržby