ATP Journal 1/2018

 
ATP Journal 1/2018

Výroba elektrickej energie – tepelné elektrárne, paroplyn, …

Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd

  • Riadenie v energetike
  • Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia
  • Rozvody a úpravy pary
  • Systémy pre diaľkový prenos údajov
  • Revízie a elektroinštalácie

Časopis v PDF:

ATP Journal 1/2018 (10.48 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Sigfox umožní zefektívniť procesy v priemysle   |   ATP Journal 1/2018, str. 4 ()
Aplikácie
Dispečerské riadenie prevádzky odovzdávacích staníc tepla   |   ATP Journal 1/2018, str. 6 ()
Sofistikované riešenia strojov aj s využitím princípov Priemyslu 4.0   |   ATP Journal 1/2018, str. 10 ()
Inteligentná správa vodárenskej prevádzky s využitím OPC UA   |   ATP Journal 1/2018, str. 14 ()
Výhody garantovaných energetických služieb v priemysle   |   ATP Journal 1/2018, str. 16 ()
Priemyselný softvér
Deep learning v prostredí MATLAB   |   ATP Journal 1/2018, str. 18 ()
EPLAN Cogineer smeruje do cloudu   |   ATP Journal 1/2018, str. 19 ()
Digitálna transformácia podmieňuje rozvoj podnikania   |   ATP Journal 1/2018, str. 20 ()
Elektrické inštalácie
Blue e+ Chiller. Najúčinnejšia sériová verzia chillera vôbec   |   ATP Journal 1/2018, str. 22 ()
Bezpečnosť pre vašu techniku MaR   |   ATP Journal 1/2018, str. 24 ()
120 rokov vývoja rozvádzaačov vysokého napätia   |   ATP Journal 1/2018, str. 47 ()
Zo zápisníka súdneho znalca   |   ATP Journal 1/2018, str. 51 ()
Riadiaca a regulačná technika
Väčšia efektivita inžinierskej činnosti   |   ATP Journal 1/2018, str. 26 ()
Nové trendy
Chytré zariadenia v priemysle (1)   |   ATP Journal 1/2018, str. 28 ()
Digitálne trendy v energetike   |   ATP Journal 1/2018, str. 30 ()
Priemysel 4.0
Továrne budúcnosti (10)   |   ATP Journal 1/2018, str. 33 ()
Trojica rozhodujúcich trendov pre výrobný priemysel v roku 2018   |   ATP Journal 1/2018, str. 34 ()
Z histórie
Podmienky vzniku a kontinuálneho progresu elektrotechniky (1)   |   ATP Journal 1/2018, str. 36 ()
Teoretická elektrotechnika: pilier elektrotechnického inžinierstva   |   ATP Journal 1/2018, str. 38 ()
25 rokov inšpirácií alebo o čom sme písali v prvom čísle   |   ATP Journal 1/2018, str. 41 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (2)   |   ATP Journal 1/2018, str. 42 ()
Teória a prax
Meranie homogenity, stability a chyby nastavenia kalibračných termostatov a iných zariadení   |   ATP Journal 1/2018, str. 46 ()
Podujatia
Automation Fair 2017, Houston – boli sme pri tom   |   ATP Journal 1/2018, str. 56 ()
Na iREX v Tokiu svetová robotika   |   ATP Journal 1/2018, str. 58 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 1/2018, str. 60 ()
Literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 1/2018, str. 62 ()

Krátke správy

Anybus® CompactCom™ od HMS podporuje protokoly OPC UA a MQTT pre IoT
Jadrovú elektráreň v Arménsku bude riadiť český riadiaci systém
Flexibilný dopravný systém pre maximálnu efektívnosť výroby
Uľahčenie komunikácie v inteligentných rozvodných sieťach
ABB predstavuje najnovšieho člena rodiny YuMi
eWON eCatcher Mobile – rýchly a bezpečný vzdialený prístup cez smartphone alebo tablet
Konferencia ELEKTROTEC Bratislava a Košice sa blíži