ATP Journal 12/2018

 
ATP Journal 12/2018

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel

  • Motory, prevodovky
  • Ochrana motorov
  • Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo
  • Váhové systémy a tenzometria
  • Snímače

Časopis v PDF:

ATP Journal 12/2018 (9.93 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Prínosy digitalizácie výrazne prekročia vynaložené investície   |   ATP Journal 12/2018, str. 4 ()
Zamestnanec neznamená pre firmu náklady, ale investíciu   |   ATP Journal 12/2018, str. 7 ()
Aplikácie
PistonPower chystá prelomovú inováciu v hydraulike   |   ATP Journal 12/2018, str. 8 ()
NIDEC GPM zefektívňuje logistiku vďaka mobilným robotom   |   ATP Journal 12/2018, str. 11 ()
Banská spoločnosť PGG hľadá nové spôsoby využitia digitálnych technológií   |   ATP Journal 12/2018, str. 12 ()
Vyššia flexibilita a jednoduchá manipulácia   |   ATP Journal 12/2018, str. 14 ()
Technika pohonov
Čas prevádzkyschopnosti hrá kľúčovú úlohu. Ako si zachovať chladnú hlavu?   |   ATP Journal 12/2018, str. 16 ()
Ľudia a ACOPOStrak   |   ATP Journal 12/2018, str. 17 ()
Výkonnosť presvedčuje, dôvera rozhoduje   |   ATP Journal 12/2018, str. 18 ()
Altivar 320: meniče, ktoré potrebujete!   |   ATP Journal 12/2018, str. 32 ()
Priemyselná komunikácia
Jedinečný TwinCAT   |   ATP Journal 12/2018, str. 20 ()
Snímače
ABB Pressductor® – revolučné riešenie preverené časom   |   ATP Journal 12/2018, str. 22 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Spolehlivé hladinoměry a limitní spínače pro stavební průmysl   |   ATP Journal 12/2018, str. 24 ()
Využitie váh a vážiacich systémov v priemyselnej praxi (13)   |   ATP Journal 12/2018, str. 44 ()
Priemyselný softvér
Nový dizajn softvéru EPLAN Electric P8   |   ATP Journal 12/2018, str. 26 ()
Spoločnosť ANDRITZ optimalizuje procesy služieb pomocou IFS Field Service Management   |   ATP Journal 12/2018, str. 27 ()
Robotika
114 % nárast predaja priemyselných robotov za posledných päť rokov   |   ATP Journal 12/2018, str. 28 ()
Robotika a riešenia automatizácie pre budúcnosť Priemyslu 4.0   |   ATP Journal 12/2018, str. 29 ()
Strojové zariadenia a technológie
Online konfigurátory a inteligentné CAD modely minimalizujú čas projektovania uchopovacích systémov   |   ATP Journal 12/2018, str. 30 ()
Elektrické inštalácie
Káblové nosné systémy OBO Bettermann   |   ATP Journal 12/2018, str. 34 ()
Adaptívne verejné osvetlenie   |   ATP Journal 12/2018, str. 36 ()
Priemysel 4.0
Pozitívne trendy v transformácii priemyslu treba zrýchliť   |   ATP Journal 12/2018, str. 39 ()
Nové trendy
Chytré zariadenia v priemysle (12)   |   ATP Journal 12/2018, str. 42 ()
Podujatia
Digitální továrna, cirkulární ekonomika – nová témata na 61. mezinárodním strojírenském veletrhu   |   ATP Journal 12/2018, str. 46 ()
Digitalizácia umožňuje získať už z malých projektov veľké prínosy   |   ATP Journal 12/2018, str. 48 ()
V automobilovom priemysle má šancu lokálny trh   |   ATP Journal 12/2018, str. 50 ()
90 rokov akademika Ivana Plandera   |   ATP Journal 12/2018, str. 52 ()
ENERGOFÓRUM 2018 – špičkoví odborníci na aktuálne témy   |   ATP Journal 12/2018, str. 55 ()
enef 2018 – Inteligentne na energetickú efektívnosť   |   ATP Journal 12/2018, str. 56 ()
50 rokov vášne pre frekvenčné meniče   |   ATP Journal 12/2018, str. 57 ()
Na ELKON 2018 predstavili portál na spoluprácu priemyselných podnikov   |   ATP Journal 12/2018, str. 58 ()
Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu?   |   ATP Journal 12/2018, str. 59 ()
Elektroprojektanti sa stretli v Jasnej   |   ATP Journal 12/2018, str. 61 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 12/2018, str. 60 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 12/2018, str. 62 ()

Krátke správy

Výkonný špičkový priemyselný počítač Nuvo-6108GC
Quick Changer – nástroj na posilnenie flexibility kolaboratívnych aplikácií
Sigfox prezentoval sledovaciu nálepku za dva centy aj pokrytie miliardy ľudí
Vďaka produktom LAPP sa lepšie točia valce v ostravskej valcovni
Nové ultrazvukové snímače M8 a M12
Siemens dodá najväčšie akumulačné zariadenie v Českej republike
Mobilná parametrizácia frekvenčných meničov s novou aplikáciou Eaton drivesConnect App
Profilové skenovanie miniatúrnych predmetov
Ďalšie roboty prichádzajú!
Farnell element14 pomáha pedagógom riešiť nedostatok digitálnych zručností
Nový zvodič DEHNguard ACI