ATP Journal 12/2019

 
ATP Journal 12/2019

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel
Motory, prevodovky
Ochrana motorov
Snímače
Kariéra 4.0

Časopis v PDF:

ATP Journal 12/2019 (23.78 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Ak sa nezlepší kvalita vzdelávania, dôsledky budú katastrofálne   |   ATP Journal 12/2019, str. 4 ()
Svet čakajú najväčšie výzvy od druhej svetovej vojny   |   ATP Journal 12/2019, str. 7 ()
Aplikácie
Slovenský závod vyrába tehly s využitím prístupov Priemyslu 4.0   |   ATP Journal 12/2019, str. 8 ()
ComBricks sleduje PROFIBUS v uhoľnej bani   |   ATP Journal 12/2019, str. 11 ()
EPLAN a jeho technologické schémy sú rodným listom každého projektu   |   ATP Journal 12/2019, str. 12 ()
Ťažba novej generácie   |   ATP Journal 12/2019, str. 14 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Spoľahlivá meracia technika pri výrobe cementu a vápna   |   ATP Journal 12/2019, str. 18 ()
Technika pohonov
ACOPOStrak – posúva výrobcov medzi inovátorov   |   ATP Journal 12/2019, str. 20 ()
Prevodovky a motory ako záruka efektívnosti a použiteľnosti funkčných celkov   |   ATP Journal 12/2019, str. 22 ()
Zmysluplný striedavý pohon v extrúzii plastov   |   ATP Journal 12/2019, str. 24 ()
Snímanie a spracovanie obrazu
TwinCAT Vision   |   ATP Journal 12/2019, str. 26 ()
Číslicové spracovanie obrazu v systémoch sledovania prekročenia jazdného pruhu (2)   |   ATP Journal 12/2019, str. 40 ()
Robotika
Robotika ako brána do sveta efektívneho priemyslu   |   ATP Journal 12/2019, str. 28 ()
MOTOMAN AR bol rozšírený o najmodernejšie modely zváracích robotov – od veľkých po malé   |   ATP Journal 12/2019, str. 29 ()
Úskalia sociálnej robotiky: do akej miery ľudia dôverujú robotom?   |   ATP Journal 12/2019, str. 30 ()
Slovenská premiéra nového kolaboratívneho robota   |   ATP Journal 12/2019, str. 31 ()
Strojové zariadenia a technológie
SCHUNK rozširuje portfólio Plug & Work pre Universal Robots o citlivé uchopovače s dlhým zdvihom na automatizované nakladanie do strojov   |   ATP Journal 12/2019, str. 32 ()
Internet vecí
IIoT sa začína pri snímačoch   |   ATP Journal 12/2019, str. 34 ()
Elektrické inštalácie
Ochrana živých bytostí pred dotykovým a krokovým napätím podľa STN EN 62305-3   |   ATP Journal 12/2019, str. 36 ()
Snímače
Na trh prichádza nový snímač otáčok MIREL IRC.2   |   ATP Journal 12/2019, str. 37 ()
Priemysel 4.0
Ako digitálne technológie menia stavebný priemysel   |   ATP Journal 12/2019, str. 38 ()
Podujatia
METAV 2020 – technologicky pestrý, osviežujúci ekonomiku   |   ATP Journal 12/2019, str. 45 ()
ELKON 2019 – v programe rezonovalo slovo zmena   |   ATP Journal 12/2019, str. 46 ()
Aj výrobné podniky majú srdce   |   ATP Journal 12/2019, str. 47 ()
Tri inštitúcie sa spojili a pripravili hackathon pre študentov   |   ATP Journal 12/2019, str. 48 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 12/2019, str. 52 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 12/2019, str. 54 ()
Ostatné
Odišiel akademik Ivan Plander   |   ATP Journal 12/2019, str. 49 ()

Krátke správy

Ethernetové prepínače Turck
Odolný Android tablet RUGGON SOL PA501B
Automatizovať najprv najprácnejšiu vec: prípravu vodičov. Wire Terminal od Rittal
Inteligentný systém merania absolútnej lineárnej polohy
Farnell sa stal distribútorom produktov a riešení Hioki pre Európu
Farnell vytvoril privátnu skupinu výrobkov Multicomp Pro
Ochrana pred účinkami blesku. Školenia pre elektrotechnikov na európskej úrovniIPA - USA TOUR 2024