ATP Journal 2/2019

 
ATP Journal 2/2019

Petrochemický a plynárenský priemysel

  • Prevádzkové meracie prístroje
  • Údržba a diagnostika
  • Analýza kvapalín, plynov, častíc
  • Riešenie pre Ex-prostredia

Časopis v PDF:

ATP Journal 2/2019 (9.34 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Doteraz odporúčané veci sa stali v rámci bezpečnosti záväzné   |   ATP Journal 2/2019, str. 4 ()
Aplikácie
Spracovateľ ropy znížil prestoje o 20 %   |   ATP Journal 2/2019, str. 7 ()
Výcvik s cieľom vyššej bezpečnosti a ziskovosti   |   ATP Journal 2/2019, str. 8 ()
Monitorovanie a riadenie vrtov s využitím cloudu   |   ATP Journal 2/2019, str. 12 ()
Vyšší objem výroby bez nadčasov   |   ATP Journal 2/2019, str. 14 ()
Priemyselný softvér
Prediktívna údržba a monitorovanie stavu zariadení v prostredí MATLAB   |   ATP Journal 2/2019, str. 15 ()
Virtuálny inžiniering rozvádzačov dozrel   |   ATP Journal 2/2019, str. 16 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Spoľahlivé riešenie bezpečnosti a ochrany nádrží   |   ATP Journal 2/2019, str. 17 ()
Aplikácie MindApps na údaje z cloudu   |   ATP Journal 2/2019, str. 18 ()
Elektromery s analýzou siete   |   ATP Journal 2/2019, str. 18 ()
S virtuálnym riadením k virtuálnemu stroju   |   ATP Journal 2/2019, str. 19 ()
Inteligentný vysielač aj pre petrochémiu a plynárenstvo   |   ATP Journal 2/2019, str. 20 ()
Jednoduché regulátory prietoku REG   |   ATP Journal 2/2019, str. 21 ()
Riešenie zložitých problémov merania hladiny a prietoku v procesoch spracovania ropy   |   ATP Journal 2/2019, str. 22 ()
Prečo kalibrovať? Význam kalibrácie   |   ATP Journal 2/2019, str. 24 ()
Elektrické inštalácie
Prepäťová ochrana pre budovy – jednoduché riešenia zohľadňujúce aktuálne normy   |   ATP Journal 2/2019, str. 26 ()
Strojové zariadenia a technológie
Výkonné upínacie stanice s kompaktnými rozmermi   |   ATP Journal 2/2019, str. 28 ()
Priemyselná komunikácia
Nová technológia v I/O moduloch Turck   |   ATP Journal 2/2019, str. 29 ()
Tri príklady zberu dát v ŠKODA AUTO   |   ATP Journal 2/2019, str. 30 ()
Sledovateľný pokrok vo výrobe (2)   |   ATP Journal 2/2019, str. 32 ()
OPC UA TSN – nové riešenie priemyselnej komunikácie (1)   |   ATP Journal 2/2019, str. 34 ()
Priemysel 4.0
Možnosti IoT v petrochemickom a plynárenskom priemysle   |   ATP Journal 2/2019, str. 37 ()
Zosúladenie architektúry a vzájomná spolupráca (2)   |   ATP Journal 2/2019, str. 40 ()
Umelá inteligencia
Smart/Intelligent edge – umelá inteligencia v inteligentnom priestore a všadeprítomnej robotike   |   ATP Journal 2/2019, str. 42 ()
Umelá inteligencia a jej prínosy pre zabudované systémy   |   ATP Journal 2/2019, str. 44 ()
Podujatia
Pripravme sa na budúcnosť   |   ATP Journal 2/2019, str. 48 ()
V Žiari nad Hronom prezentovali vlastný príklad reformy odborného vzdelávania   |   ATP Journal 2/2019, str. 50 ()
Jubilejná 50. konferencia elektrotechnikov Slovenska   |   ATP Journal 2/2019, str. 53 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 2/2019, str. 52 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 2/2019, str. 54 ()

Krátke správy

Prvé ventily Metso s 3D tlačenými dielmi dodávané zákazníkovi
Priemyselné relé Riffline – keď rozhoduje správne načasovanie a flexibilitaNEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina