ATP Journal 9/2019

 
ATP Journal 9/2019

Strojársky priemysel – výrobcovia strojov a zariadení, OEM
Výroba automatizovaných liniek, jednoúčelových strojov
Komplexné automatizačné vývojové platformy
Robotika
Systémy pre riadenie strojov CNC/DNC
Riadenie pohybu
Snímanie a spracovanie obrazu

Časopis v PDF:

ATP Journal 9/2019 (13.02 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Dron zvyšuje bezpečnosť a efektivitu inšpekčných prác   |   ATP Journal 9/2019, str. 4 ()
Aplikácie
Priemyselné, kartézske aj  kolaboratívne – roboty sa v ZKW nenudia   |   ATP Journal 9/2019, str. 8 ()
Robotika pomáha pri manipulácii a zváraní tlakových nádob   |   ATP Journal 9/2019, str. 12 ()
Šijací robot poskytuje novú voľnosť pri návrhu poťahov sedadiel   |   ATP Journal 9/2019, str. 14 ()
Kobot UR10 pomohol vyriešiť nedostatok pracovníkov a automatizáciu výroby   |   ATP Journal 9/2019, str. 16 ()
Robotika
Modulárne zváracie bunky FlexArc® TT   |   ATP Journal 9/2019, str. 17 ()
Kolaboratívny robot Omron TM   |   ATP Journal 9/2019, str. 18 ()
Ďalšia príležitosť získať prostriedky na inovácie   |   ATP Journal 9/2019, str. 53 ()
Snímanie a spracovanie obrazu
Roboty vybavené 3D inteligentnými snímačmi   |   ATP Journal 9/2019, str. 20 ()
Strojové zariadenia a technológie
Radosť navrhovať jednoúčelové stroje   |   ATP Journal 9/2019, str. 22 ()
Výkonné 24 V uchopovače malých dielov s rozhraním IO-Link   |   ATP Journal 9/2019, str. 24 ()
Ako CNC stroje formujú náš každodenný život   |   ATP Journal 9/2019, str. 36 ()
Technika pohonov
Objavte skrytú inteligenciu   |   ATP Journal 9/2019, str. 26 ()
Priemyselný softvér
Senzorická fúzia a sledovanie v prostredí MATLAB   |   ATP Journal 9/2019, str. 28 ()
Zamerané na Projekt EPLAN   |   ATP Journal 9/2019, str. 29 ()
Kvalitné vybavenie pre strojárstvo a automotive   |   ATP Journal 9/2019, str. 30 ()
Drony navrhnuté v systéme CAD zachraňujúce život   |   ATP Journal 9/2019, str. 46 ()
Priemyselná komunikácia
Bezpečné spojenie s ľahkosťou   |   ATP Journal 9/2019, str. 32 ()
Priemyselná sieť 5G – bezdrôtová sieť budúcnosti   |   ATP Journal 9/2019, str. 34 ()
Priemyselné počítače
Modulárne počítače PC FLEX od spoločnosti iEi integration   |   ATP Journal 9/2019, str. 38 ()
Snímače
Snímače MICRO-EPSILON na MSV Brno   |   ATP Journal 9/2019, str. 39 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Plavákové hladinové spínače pre množstvo aplikácií   |   ATP Journal 9/2019, str. 40 ()
Priemysel 4.0
Presun na hranu   |   ATP Journal 9/2019, str. 42 ()
Umelá inteligencia
Smart/Intelligent edge – vzdelávanie na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie   |   ATP Journal 9/2019, str. 48 ()
Umelá inteligencia na úrovni prevádzky (1)   |   ATP Journal 9/2019, str. 50 ()
SCADA/HMI
Nové možnosti bezdotykového ovládania gestami   |   ATP Journal 9/2019, str. 54 ()
Podujatia
MSV 2019 bude veľtrhom technológií a inovácií pre priemysel budúcnosti   |   ATP Journal 9/2019, str. 7 ()
Robotizácia a automatizácia na veľtrhu productronica 2019 v Mníchove   |   ATP Journal 9/2019, str. 58 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 9/2019, str. 60 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 9/2019, str. 62 ()
Ostatné
prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., 90-ročný   |   ATP Journal 9/2019, str. 56 ()

Krátke správy

NOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK CTM
Bezpečnostný dverný systém MGB2 Classic – overené riešenie v modulárnom vyhotovení
Míľniky komunity spoločnosti Avnet
Spoľahlivá prevádzka PROFINET je vo vašich rukách
EPLAN – konkurenčná výhoda vďaka kvalitnej dokumentácii
Všestranný displej do kruhového otvoru na kontrolky
Lee Turner a Simon Meadmore boli vymenovaní do vedenia skupiny Farnell