ATP Journal 1/2020

 
ATP Journal 1/2020

Výroba elektrickej energie
Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd
Riadenie v energetike
Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia
Rozvody a úprava pary
Systémy pre diaľkový prenos údajov
Revízie a elektorinštalácie
Zabudované (embedded) technológie
Mobilné technológie v priemysle

Časopis v PDF:

ATP Journal 1/2020 (10.15 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Transformácia energetiky bude (r)evolučná   |   ATP Journal 1/2020, str. 4 ()
Aplikácie
Optimalizácia odvádzačov kondenzátu priniesla úspory energie   |   ATP Journal 1/2020, str. 7 ()
Moderná ČOV v Krupine prispela k ozdraveniu životného prostredia   |   ATP Journal 1/2020, str. 8 ()
Kompaktné, spoľahlivé a šetriace čas   |   ATP Journal 1/2020, str. 12 ()
Unikátna, úplne automatická plniaca linka v DF Partner   |   ATP Journal 1/2020, str. 14 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Nové kompaktné radarové snímače hladiny pre vodné hospodárstvo   |   ATP Journal 1/2020, str. 16 ()
Indukčný prietokomer EPS   |   ATP Journal 1/2020, str. 19 ()
Technika pohonov
SIMOTICS – nízkonapäťové elektrické motory pre priemysel   |   ATP Journal 1/2020, str. 20 ()
Elektrické inštalácie
Na jar prichádza nová generácia aleboPrerod aj malých skriniek u Rittal   |   ATP Journal 1/2020, str. 22 ()
Ako správne navrhnúť a vyhotoviť zvody bleskozvodu   |   ATP Journal 1/2020, str. 24 ()
Priemyselný softvér
Schémy z cloudu   |   ATP Journal 1/2020, str. 26 ()
100 miliónov útokov: zariadenia internetu vecí pod paľbou   |   ATP Journal 1/2020, str. 27 ()
Priemyselná komunikácia
Komunikácia OPC UA prostredníctvom TSN (1)   |   ATP Journal 1/2020, str. 28 ()
Riadiaca a regulačná technika
Zabudované systémy: kam smerujeme?   |   ATP Journal 1/2020, str. 30 ()
Vyššia účinnosť vykurovacích systémov vďaka zohľadneniu aktuálneho počasia   |   ATP Journal 1/2020, str. 32 ()
Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom   |   ATP Journal 1/2020, str. 34 ()
Elektromobilita a inteligentné siete
Trh batériových technológií je príležitosťou pre ekonomiku a priemysel   |   ATP Journal 1/2020, str. 36 ()
Robotika
Zastúpenie robotov v slovenskom priemysle rastie   |   ATP Journal 1/2020, str. 37 ()
V súťaži Win a Robot vyhrali aj Slováci z Nitry   |   ATP Journal 1/2020, str. 38 ()
Návratnosť investície do automatizácie je často kratšia, ako si firmy myslia   |   ATP Journal 1/2020, str. 39 ()
Logistika a skladové hospodárstvo
Inovatívne riešenia pre dopravu a logistiku   |   ATP Journal 1/2020, str. 40 ()
Podujatia
R&D lídri ocenili inovačné riešenia študentov strojníckych fakúlt   |   ATP Journal 1/2020, str. 41 ()
Smerom k autonómnej výrobe   |   ATP Journal 1/2020, str. 44 ()
Boj proti klimatickým zmenám a ekonomický rast nie sú v rozpore   |   ATP Journal 1/2020, str. 46 ()
Teplárenstvo v temne zelenej Európe   |   ATP Journal 1/2020, str. 47 ()
CEE Automotive Supply Chain 2019: Premýšľajme strategicky!   |   ATP Journal 1/2020, str. 48 ()
Konferencia ELEKTROTEC Senec a Košice 2020 sa blíži   |   ATP Journal 1/2020, str. 50 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 1/2020, str. 52 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 1/2020, str. 54 ()
Ostatné
Čo je nové v legislatíve?   |   ATP Journal 1/2020, str. 51 ()

Krátke správy

Spoločnosť Farnell investuje do rozšírenia sortimentu produktov TE Connectivity
Spoločnosť Farnell získala od Panasonic ocenenie za rozsiahlu ponuku pre zákazníkov a pokračujúce investície
SQL Query na Weintek HMI
Komunikačné brány Ixxat Smart Grid – pokročilá konektivita s maximálnym zabezpečenímDRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany