ATP Journal 8/2020

 
ATP Journal 8/2020

Chemický a plastikársky priemysel
Priemyselné armatúry, čerpadlá 
Vibrodiagnostika, tribodiagnostika a termovízia
Konektory a svorkovnice 
SW pre projektovanie – ELCAD/CAE/CAx
Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita

Časopis v PDF:

ATP Journal 8/2020 (10.68 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Prudké zvyšovanie úžitkovej hodnoty priemyselných armatúr   |   ATP Journal 8/2020, str. 4 ()
Jadrové elektrárne vo svete riadia české technológie   |   ATP Journal 8/2020, str. 32 ()
GPU mení spôsob, akým sa pozeráme na veľké údaje   |   ATP Journal 8/2020, str. 38 ()
Aplikácie
Čistá prevádzka   |   ATP Journal 8/2020, str. 6 ()
Jazda na vlne digitálnej transformácie a inteligentných riešení   |   ATP Journal 8/2020, str. 10 ()
Včasná detekcia porúch ložísk čerpadiel v rafinérii   |   ATP Journal 8/2020, str. 12 ()
Flexibilná vstrekovacia bunka zvyšuje kvalitu   |   ATP Journal 8/2020, str. 16 ()
Priemyselný softvér
Elektrotechnické plánovanie s digitálnymi dvojčatami   |   ATP Journal 8/2020, str. 14 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Moderné plavákové prietokomery   |   ATP Journal 8/2020, str. 17 ()
Detektory plynu na ochranu života v chemickom a petrochemickom priemysle   |   ATP Journal 8/2020, str. 18 ()
Nové metódy kalibrácie meracích reťazcov (2)   |   ATP Journal 8/2020, str. 20 ()
Akčné členy
Priemyselné armatúry sú predĺženou rukou operátora   |   ATP Journal 8/2020, str. 22 ()
Údržba, diagnostika
Ochrana a vibrodiagnostika významných rotačných strojov   |   ATP Journal 8/2020, str. 24 ()
Priemyselná komunikácia
SPE v priemyselných aplikáciách   |   ATP Journal 8/2020, str. 26 ()
Snímače
Moderné bezdrôtové monitorovanie vibrácií ako súčasť Priemyslu 4.0   |   ATP Journal 8/2020, str. 28 ()
Elektrické inštalácie
História a súčasnosť výpočtového programu Sichr   |   ATP Journal 8/2020, str. 30 ()
Robotika
Výrobné firmy v okolitých krajinách plánujú investovať do robotizácie   |   ATP Journal 8/2020, str. 31 ()
Snímanie a spracovanie obrazu
Termovízne meranie: Oblasť použitia je rozsiahla   |   ATP Journal 8/2020, str. 36 ()
Priemysel 4.0
Ako rozšírená a zmiešaná realita zapadajú do Priemyslu 4.0   |   ATP Journal 8/2020, str. 40 ()
Aj chemický priemysel čaká digitalizácia   |   ATP Journal 8/2020, str. 43 ()
Obnoviteľné zdroje energií
Slovensko – európsky líder vo využívaní jadrového vykurovania (3)   |   ATP Journal 8/2020, str. 46 ()
Podujatia
Automatizácia a digitalizácia ponúkajú významnú konkurenčnú výhodu v nestabilnom trhovom prostredí   |   ATP Journal 8/2020, str. 49 ()
Víťazom SYGA 2020 je prototyp meracej stanice na kontrolu vodomerov   |   ATP Journal 8/2020, str. 50 ()
Istrobot 2020 v online verzii   |   ATP Journal 8/2020, str. 51 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 8/2020, str. 51 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 8/2020, str. 52 ()
Ostatné
Ženy v technike: Farnell Voices   |   ATP Journal 8/2020, str. 34 ()

Krátke správy

Priemysel 4.0 nefunguje
DEHN chráni technológie MaR zvodičom BLITZDUCTORconnect®
Farnell prináša nový modul Bluetooth® 5.0 Low Energy