ATP Journal 1/2024

 
ATP Journal 1/2024

Výroba elektrickej energie
Premena odpadu na energiu
Vodárenský priemysel a ČOV
Riadenie v energetike
Riešenia v energetike na ochranu životného prostredia
Technológie pre spaľovne
Systémy pre diaľkový prenos údajov
Zabudované (embedded) technológie
Internet vecí (IoT), Priemyselný internet vecí (IIoT)

Časopis v PDF:

ATP Journal 1/2024 (11.57 MB)

Obsah:

Interview
Ako napreduje moderná energetika?   |   ATP Journal 1/2024, str. 4 ()
Majú slovenské technické univerzity čo ponúknuť priemyslu, mladým ľuďom a zahraničným partnerom? (2)   |   ATP Journal 1/2024, str. 6 ()
Aplikácie
Pitná voda pre Bursu   |   ATP Journal 1/2024, str. 9 ()
Východoslovenská vodárenská spoločnosť stavila na moderné systémy automatizácie a riadenia   |   ATP Journal 1/2024, str. 10 ()
Odpad prináša úspory a výnosy   |   ATP Journal 1/2024, str. 14 ()
Slováci z Eurex Energy premieňajú plasty na využiteľné chemické látky   |   ATP Journal 1/2024, str. 16 ()
PepsiCo premieňa rastlinný odpad na obnoviteľnú energiu   |   ATP Journal 1/2024, str. 17 ()
Obnoviteľné zdroje energie
Spaľovne tuhého komunálneho odpadu môžu prispieť k diverzifikácii energetického mixu krajiny   |   ATP Journal 1/2024, str. 18 ()
Automatizácia v procesoch energetického využitia odpadu   |   ATP Journal 1/2024, str. 19 ()
Miešanie vodíka so zemným plynom ako cesta k dekarbonizácii   |   ATP Journal 1/2024, str. 20 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Vírový prietokomer DVH – prírubový   |   ATP Journal 1/2024, str. 21 ()
Priemyselný softvér
MATLAB AI Chat Playground   |   ATP Journal 1/2024, str. 22 ()
E-learningové kurzy EPLAN   |   ATP Journal 1/2024, str. 23 ()
Elektrické inštalácie
Overené systémy na budovanie systému oddialeného bleskozvodu   |   ATP Journal 1/2024, str. 24 ()
Ako sa nám do programov, mobilov, áut, strojov a podnikov dostala umelá inteligencia? (1)   |   ATP Journal 1/2024, str. 26 ()
Využitie sily veľ kých jazykových modelov v priemyselnej výrobe   |   ATP Journal 1/2024, str. 28 ()
Siemens a Microsoft budú spolupracovať pri zavádzaní umelej inteligencie v priemyselných odvetviach   |   ATP Journal 1/2024, str. 30 ()
Priemyselná komunikácia
Mobilné technológie NB-IoT a Cat-M prinášajú nové možnosti   |   ATP Journal 1/2024, str. 32 ()
Vzdialený prístup k strojom vo veku excelentných služieb   |   ATP Journal 1/2024, str. 34 ()
Kybernetická bezpečnosť
Kybernetické hrozby v priemyselných riadiacich systémoch   |   ATP Journal 1/2024, str. 36 ()
Vzdelávanie
Elektronika pre začiatočníkov, dokonca aj pre tých najmladších (1)   |   ATP Journal 1/2024, str. 38 ()
Priemysel 4.0
Biointeligentná výroba ako príležitosť pre Európu (4)   |   ATP Journal 1/2024, str. 40 ()
Aký je vplyv trendov na zabudované technológie?   |   ATP Journal 1/2024, str. 42 ()
Priemyselné metaverzum (4)   |   ATP Journal 1/2024, str. 44 ()
Podujatia
Ocenenia Propagátor vedy a techniky a Medaila akademika Ivana Plandera odovzdané na konferencii KVTS 2023   |   ATP Journal 1/2024, str. 47 ()
56. konferencia elektrotechnikov Slovenska   |   ATP Journal 1/2024, str. 49 ()
SAPI Energy Conference 2023: Udržateľná energetika očami diskutujúcich   |   ATP Journal 1/2024, str. 50 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 1/2024, str. 53 ()
Literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 1/2024, str. 54 ()
Ostatné
Anton Kachaňák   |   ATP Journal 1/2024, str. 41 ()

Krátke správy

Európa zaviedla uhlíkové clo pre tretie krajiny
Bezdrôtový EtherNet/IP pomocou DATAEAGLE 4000
Ocenenie High service distributor of the year 2023 od spoločnosti Panasonic pre TME
Umelá inteligencia stráži vody v YorkshireATP Journal - MEDIAINFO 2023