ATP Journal 2/2024

 
ATP Journal 2/2024

Petrochemický a plynárenský priemysel
Prevádzkové meracie prístroje
Údržba a diagnostika
Analýza kvapalín, plynov, častíc
Priemyselná bezpečnosť
Údržba 4.0 – prediktívna a proaktívna údržba, vzdialená diagnostika
Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

Časopis v PDF:

ATP Journal 2/2024 (13.04 MB)

Obsah:

Interview
Z množstva dostupných údajov treba pri rozhodovaní vybrať tie správne   |   ATP Journal 2/2024, str. 4 ()
Aplikácie
Digitálne technológie, kľúčový komponent pre udržateľnosť a efektívnosť   |   ATP Journal 2/2024, str. 6 ()
Včasné odhalenie úniku metánu pomocou LiDAR   |   ATP Journal 2/2024, str. 10 ()
Výrobu a recykláciu batérií strážia špičkové kalibračné technológie   |   ATP Journal 2/2024, str. 11 ()
Shell využíva UI v prediktívnej údržbe na monitorovanie 10 000 zariadení   |   ATP Journal 2/2024, str. 12 ()
DEHN chráni podzemné zásobníky plynu   |   ATP Journal 2/2024, str. 13 ()
Snímače
Presné meranie spotreby energie vo výrobných procesoch   |   ATP Journal 2/2024, str. 14 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Snímače tlaku model SEN -8
40% energie
Plynové analyzátory čelia novému rastu a novým výzvam   |   ATP Journal 2/2024, str. 18 ()
Budovanie funkčnej kybernetickej bezpečnosti pre bezpečnostné systémy
Emulácia poskytuje jednoduché, nákladovo efektívne riešenie na modernizáciu merania nádrží   |   ATP Journal 2/2024, str. 22 ()
Elektrické inštalácie
Viac ako ochrana pred výbuchom   |   ATP Journal 2/2024, str. 25 ()
Údržba, diagnostika
Prediktívna údržba v ropnom a plynárenskom priemysle   |   ATP Journal 2/2024, str. 26 ()
Automatizácia mazacích systémov   |   ATP Journal 2/2024, str. 27 ()
Inžinierstvo údržby – charakteristika podľa novej normy a čo môže zlepšiť návrh zameraný na udržiavateľnosť   |   ATP Journal 2/2024, str. 28 ()
Čas rozvoja poruchy alebo interval P-F   |   ATP Journal 2/2024, str. 31 ()
Strojové zariadenia a technológie
Nastavenie polohy v priebehu niekoľkých sekúnd v rámci špičkovej paletizácie   |   ATP Journal 2/2024, str. 32 ()
Priemyselná komunikácia
Implementujeme riešenia s vysokou dostupnosťou (1)   |   ATP Journal 2/2024, str. 33 ()
Budúcnosť protokolov a sietí VPN   |   ATP Journal 2/2024, str. 46 ()
Priemyselný softvér
EPLAN na FEKT VUT: Trh to žiada, študenti to oceňujú   |   ATP Journal 2/2024, str. 34 ()
Keď stroje hovoria naším jazykom   |   ATP Journal 2/2024, str. 35 ()
Bezpečnostné systémy
Ako chrániť pracovníkov v prostredí ATEX?   |   ATP Journal 2/2024, str. 36 ()
Technológie menia tvár každodenného sveta   |   ATP Journal 2/2024, str. 39 ()
Umelá inteligencia
Ako sa nám do programov, mobilov, áut, strojov a podnikov dostala umelá inteligencia? (2)   |   ATP Journal 2/2024, str. 40 ()
Praktická elektronika
Elektronika pre začiatočníkov, dokonca aj pre tých najmladších (2)   |   ATP Journal 2/2024, str. 42 ()
Priemysel 4.0
Biointeligentná výroba ako príležitosť pre Európu (5)   |   ATP Journal 2/2024, str. 44 ()
Podujatia
Medzinárodný veľtrh AMPER 2024 privíta 400 vystavovateľov z 21 krajín   |   ATP Journal 2/2024, str. 50 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 2/2024, str. 53 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 2/2024, str. 54 ()

Krátke správy

Praktické riešenia na dekarbonizáciu v podnikochFórum kvality 2024, Žilina