Diaľková správa by mala používateľovi umožňovať, aby z pohodlia svojho bytu ovládal zariadenie (tepelné čerpadlo) bez státia priamo pri zariadení niekde v technickej miestnosti alebo v pivnici. Rozhranie ovládania by malo poskytovať prehľadnejšie vizuálne spracovanie dát v reči zrozumiteľnej pre používateľa. Systém by mal pracovať na jednoduchom systéme bez zbytočných ­inštalácií softvéru. Zákazník by sa mal dostať k jednoduchým grafikám, kde vidí spotrebu tepla alebo energie na ohrev TV za určité obdobie. Prestavenie parametrov prístupných pre zákazníka by malo byť intuitívne a ľahko zrozumiteľné.

Ďalšími nadstavbami, resp. službami pre zákazníka, ktoré by malo zariadenie poskytovať, by mali byť možnosti kontroly zariadenia na diaľku či už servisným technikom, alebo zákazníkom samotným. Diaľkový prístup technika do zariadenia môže výrazne znížiť drobné poruchy, resp. menej zdatným používateľom môže prispôsobiť nastavenie zariadenia ich potrebám. Obrovskou výhodou diaľkového prístupu je aj diagnostika zariadenia pred návštevou servisného technika. Sekundárnou výhodou je možnosť ovládania jednotky zákazníkom.

Pri diaľkovom prístupe k informáciám je bezpečnosť dát jednou z priorít, na ktoré by mal zákazník pri výbere a inštalácii komunikačného modulu pre svoje zariadenie prihliadať. Už dnes sú známe prípady, že vzdialený prístup umožnil nepovolaným osobám získať dôverné dáta z domáceho počítača. Tento aspekt by mal zákazník brať do úvahy, keď sa rozhoduje inštalovať komunikačný modul pre svoje zariadenia.