Touto oblasťou sa zaoberám už niekoľko rokov. Väčšina ľudí, ktorých som stretol ako klientov, si myslí, že inteligentná inštalácia je zbytočná a drahá a že radšej si kúpia vírivú vaňu, ktorú využijú dvakrát do roka. Na druhej strane 99 % z nich inteligentnú inštaláciu nemá a nikdy nemali. Takže nemôžu vedieť. Mnoho ľudí sa tiež pozerá na tento typ inštalácie ako na niečo technokratické, v čom sa nevyznajú a čo im bude iba komplikovať život.

Inteligentná inštalácia však môže byť len natoľko inteligentná, nakoľko bola inteligentne navrhnutá, takže ako vhodnejší pojem pre tento odbor by som použil domáca automatizácia. Ak vhodne využijem domácu automatizáciu, dokážem vytvoriť inteligentnú inštaláciu. Dá sa povedať, že každý z argumentov je tak trochu pravdivý a zároveň nie. Pravdivý v tom, že často sa domáca automatizácia používa nelogicky, komplikovane a nefunkčne. V konečnom dôsledku neprináša používateľovi oproti štandardnej inštalácii žiadnu pridanú hodnotu.

Nepravdivý je však v tom, ak sa takáto inštalácia nazýva inteligentná. Vhodnejší výraz by bol hlúpa. Hlavný problém vidím v systéme, akým sa takéto projekty riešenia. Ak sa aj niekto rozhodne pre inteligentnú inštaláciu, má o tom predstavu, že si bude môcť ovládať svetlá cez mobil a nejakú obrazovku a že mu budú chodiť žalúzie hore dole. S takouto predstavou následne osloví elektrikára, že nech mu tú „inteligentnú inštaláciu“ nacení. Ak sa inštalatérovi nepodarí takéhoto zákazníka od toho odhovoriť, s prísľubom „však není problém“ a s hrôzou v očiach začne zisťovať, kto by to urobil. V lepšom prípade investor kontaktuje technického odborníka, od ktorého žiada návrh, a nakoniec osloví architekta, aby mu vybral dizajn vypínačov. Každá zo spomenutých profesií má pri takomto projekte svoju úlohu, akurát v inom poradí.

Čo teda zmeniť? Každý, kto sa rozhodne pre inteligentnú inštaláciu, by mal najskôr osloviť svojho architekta, prípadne odborníka, ktorý rieši koncepciu domu alebo bytu ako takú. Ten by mal byť schopný vystihnúť návyky a životný štýl zákazníka a následne to zapracovať do svojej koncepcie tak, aby navrhnutý priestor v súlade s technickým vybavením čo najviac vyhovovali charakteru užívateľa. Následne by sa mali obrátiť na technického odborníka – systémového integrátora, ktorý navrhne technické riešenie realizácie navrhnutej koncepcie.

V ďalšom kroku elektrikári, kúrenári, vodoinštalatéri, murári a mnoho ďalších celý projekt naozaj zrealizujú v súlade s technickým riešením od systémového integrátora, ktorý následne dokončí realizáciu po stránke programovania a oživenia systému. Výsledkom by mala byť skutočne inteligentná inštalácia, ktorá užívateľa neruší a neznervózňuje ho, ale naopak, uľahčuje mu život a celkovú údržbu domácnosti, prináša mu tepelnú a zrakovú pohodu, ale aj oveľa vyšší komfort a estetický zážitok z daného priestoru. To všetko sú elementy, ktoré zvyšujú kvalitu bývania a tým aj kvalitu života.

Problém nastáva v tom, že len málo architektov a dizajnérov objavilo možnosti a rozmanitosť riešení, ako previesť do reality myšlienky, ktoré im tieto systémy ponúkajú. Väčšina však trvá na tom, že je to zbytočnosť a že ľudia to ani nechcú a pritom stačí len využiť ponúknuté možnosti a vytvoriť niečo, čo by zbytočnosť nebola. Čo by si právom zaslúžilo prívlastok inteligentná a ľudia by ju chceli aj napriek tomu, že je drahá :)