Ing. Kamil Halász


Energetická certifikácia z hľadiska praktickej realizácie

10.2.2012

Samotná činnosť energetickej certifikácie (EC) vyvolávala od začiatku veľké kontroverzie. Jednak to bolo niečo, čo znamenalo ďalšiu povinnosť stavebníka v rámci stavebného konania, jednak je to činnosť, ktorú si treba zaplatiť! Dnes, aj keď táto povinnosť platí už štyri roky, ešte stále nie je vnímaná ako samozrejmá súčasť procesu výstavby. Okrem mnohých odborných a konštruktívnych pripomienok k výkonu EC, ktoré naozaj majú reálny ­základ a mali by byť pri priebežnom vyhodnocovaní brané do úvahy, stále existujú názory vyžadujúce okamžité zrušenie tohto procesu.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022