O aké údaje vlastne ide?

V každej miestnosti domu sa zaznamenáva aktuálne nameraná teplota spolu so žiadanou teplotou zadanou užívateľom, ktorá je v každej miestnosti odlišná. V miestnostiach sú z technológií obsiahnuté podlahové kúrenie a stropné chladenie. Z tohto dôvodu sa archivuje aj údaj, či sa v konkrétnej miestnosti práve kúri, chladí alebo sa nedeje nič. Dom má obývačku, kuchyňu, chodby, štyri izby, dve kúpeľne, vnútorný bazén, fitnes, kino a garáž.

Zaznamenávajú sa exteriérové údaje, vonkajšia teplota, východ a západ slnka, oslnenie v luxoch, rýchlosť a smer vetra. Objekt má tepelné čerpadlo napájané zemnými vrtmi, vzduchotechnickú jednotku bazéna, vzduchotechnickú jednotku kina a suterénových priestorov a bazénovú technológiu vnútorného bazéna. Preto sa z technologických hodnôt archivuje teplota zásobníka tepla dobíjaného tepelným čerpadlom a solárnym systémom, reálna a žiadaná teplota vody do podlahového kúrenia, reálna a žiadaná teplota vody stropného chladenia, ktorá sa získava z vrtov, teplota média vo vrtoch, reálna a žiadaná teplota bazénovej vody.

Okrem iného sledujeme i čas vysokej a nízkej elektrickej tarify a prevádzkové údaje vzduchotechnických jednotiek. S cieľom presnej analýzy spotreby zaznamenávame v kWh spotrebu tepelného čerpadla, bazénovej vzduchotechniky, vzduchotechniky kina a suterénu a spotrebu bazénovej technológie. Výsledkom tohto obrovského množstva údajov mala byť optimalizácia energetickej spotreby rezidenčného objektu s výkonným a adaptívnym riadiacim systémom.

Pre inovatívny prístup a iný pohľad na problematiku sme sa rozhodli použiť tzv. nezaťaženú hlavu študenta automatizácie, ktorý nie je ovplyvnený praxou. Pravdepodobne sme nemali šťastie a neprinieslo to úspech. Postupne sme začali vyhodnocovať údaje podľa reálnych problémov investora. Do dnešného obdobia boli na základe zberaných údajov urobené rôzne zásahy.

Zoptimalizovala sa prevádzka vzduchotechniky bazéna. Navrhla sa hydraulická optimalizácia podlahového kúrenia pre vzdialené izby na konci domu, ktoré mali nedostatok tepla. Podlaha v miestnosti kúrila nepretržite a stále to bolo nedostatočné. Postupná analýza ukázala, že nie je chybné zateplenie domu. Malá úprava hydrauliky kúrenia problém vyriešila.Potvrdila sa nám teória, že vysoká tarifa nie je solidarita elektrárni, aby ste im platili menej. Opak je pravdou. Je to však na dlhšiu odbornú diskusiu.