Osvetlenie by malo byť jasné, ale nie oslepujúce, dodávajúce energiu, ale nie vyčerpávajúce. Kvalita osvetľovacích sústav je čím ďalej tým viac dôležitejšia. Správne navrhnutá osvetľovacia sústava zvyšuje atraktívnosť daného priestoru, čo pomaly začínajú chápať aj samotní investori a osvetleniu venujú stále väčšiu pozornosť. Osvetlenie na ľudí pôsobí intuitívne, púta ich pozornosť, vedie ich. Atraktívne navrhnutá osvetľovacia sústava sa tak v komerčnej sfére môže v nemalej miere postarať o zvýšenie návštevnosti vašich priestorov a aj ziskov. Do svojich svetelnotechnických projektov sa snažím vniesť určitú pridanú hodnotu a to vďaka riadiacemu systému iLight od Cooper Controls.

V súčasnej dobe sa na trhu nachádza množstvo riadiacich systémov, ktorými dokážete riadiť osvetlenie a vytvárať požadované svetelné scény a komfort. Riadiace zariadenia sú súčasťou inteligentných elektroinštalácií, ktoré pomaly nahrádzajú klasické elektroinštalácie. Inteligentné elektroinštalácie sa uplatňujú všade tam, kde na vytvorenie požadovaného komfortu neúmerne narastá cena a zložitosť klasickej elektroinštalácie, čím presahuje cenu a zložitosť inteligentných elektroinštalácií. Častokrát je ťažké zorientovať sa v množstve systémov dostupných na trhu.

Pri zložitejších projektoch nie je dôležitý len samotný hardvér systému (-ov), ale najmä tímová spolupráca ľudí, ktorí vedia z hardvéru vyťažiť to, čo požaduje klient. Preferujem osvetľovacie sústavy, ktoré sú flexibilné, kde sa nemusím obmedzovať. S inteligentným riadiacim systémom osvetlenia je možné vytvoriť osvetlenie, ktoré je „živé“ – s rannými vychádzajúcimi lúčmi ide spať a so západom slnka ide nad obzor. Osvetlenie, ktoré je tu vždy pre vaše potreby, ktoré si viete meniť na základe vašej nálady jednoduchým stlačením tlačidla na ovládacom paneli. Osvetlenie, ktoré zvyšuje váš komfort, zvýrazňuje architektúru, šetrí čas i peniaze. To všetko vďaka inteligentnému riadiacemu systému osvetlenia.