Na trhu sa nachádzali tri základné technológie prenosu videosignálu v CCTV: analóg, IP a HD-SDI. Analógový signál sa v Európe prenáša v norme PAL. Jeho nevýhoda je v slabom rozlíšení, ktoré je iba 720 x 576 pixelov. V dobe, keď zo všetkých strán blikajú symboly HD rozlíšenia, je PAL nepostačujúci. IP technológia, ako už bolo spomenuté  v úvode, je budúcnosť a prináša veľa pozitívnych vlastností, ako je napríklad obojsmerná komunikácia a neobmedzené rozlíšenie.

Cena IP kamier a záznamníkov síce postupne klesá, použitie IP v malých rodinných domoch je však stále pridrahé riešenie. Rovnako použitie IP v starých inštaláciách s koaxiálnymi káblami nie je bez prevodníkov možné. Posledná technológia HD-SDI je prevzatá z televízneho vysielania, kde bolo potrebné prenášať HD obraz bez komprimácie a oneskorenia. Výhoda HD-SDI je v prenose Full HD rozlíšenia po existujúcich koaxiálnych kábloch. Nevýhoda je, že sa pri HD-SDI nemyslelo na využitie  v CCTV oblasti, a tak je maximálna dĺžka 100 m a signál jednosmerný.

O čom je teda nová technológia HD-CVI? Azda najdôležitejším aspektom je vývoj. Už pri vzniku HD-CVI sa vyberali štyri pozitívne vlastnosti jednotlivých existujúcich prenosov – rozlíšenie, dĺžka trasy, obojsmerná komunikácia  a kabeláž. HD-CVI umožňuje prenášať videosignál vo Full HD rozlíšení spolu so zvukom po koaxiálnom kábli na vzdialenosť až 300 m. Ak si vystačíte s HD ready rozlíšením, tak obraz prenesiete aj na pol kilometra. CCTV potrebuje obojsmernú komunikáciu, a to pri statických aj otočných kamerách.

Pri televíznych kamerách stojí kameraman, ktorý ich nastavuje, aby bol obraz čo najlepší. Pri CCTV kamerách to tak nie je, a preto HD-CVI umožňuje po jednom koaxiálnom kábli okrem prenosu videosignálu aj nastavovať kamery cez OSD menu. V prípade otočných kamier sa obojsmerná komunikácia využije na prenos riadenia RS485.

Ako poslednú vlastnosť som vybral kabeláž. HD-CVI funguje primárne po koaxiálnom kábli, ale ten je pri nových inštaláciách nahradzovaný UTP káblom, aby bol v budúcnosti ľahší prechod na IP technológiu. A tak možno okrem koaxu na prenos HD-CVI signálu použiť aj UTP kábel. Preto si myslím, že HD-CVI presne vyplnilo chýbajúci priestor v CCTV oblasti a bude vhodným doplnkom IP kamier.