Velmi důležitý je návrh celého systému a volba správných komponent tak, aby se předešlo planým poplachům. Řešení obyčejně vychází z několika zónové ochrany – hlídá se prostor zahrady, vnější plášť domu, okna a dveře a v neposlední řadě vnitřní prostor. Právě pro dobrý pocit bezpečí, když jste doma, se využívá tzv. perimetr (vnější zabezpečení). Perimetr sám o sobě může být víceúrovňový – dá se sledovat narušení plotu pomocí detekčního (otřesového) kabelu, dále pak pomocí různých typů optických, infra nebo mikrovlnných závor a pohyb po pozemku lze monitorovat prostřednictví seizmických čidel. Sledování pohybu případného pachatele také mohou provádět speciální kamery, které reagují na pohyb a umějí se opticky přiblížit a natáčet se dle jeho pohybu.

Vnitřní zabezpečení se uspořádává do zón tak, aby bylo možno například zakódovat spodní patro, jsou-li ložnice v druhém nebo vyšším patře. Běžně se také detekuje únik kouře, zemního plynu a vody. Vždy je potřeba pamatovat, aby bylo možné automaticky odpojit přívod plynu nebo vody. V případě úniku vody však nestačí jen odpojit hlavní přívod vody. Obyčejně jsou v domě zásobníky vody nebo akumulační nádrže, které by mohly vytéct, i když je hlavní přívod zavřen. Proto se musí automaticky zavřít i vnitřní vodovodní trubky. Samostatnou kapitolou jsou i kamery. Principiálně jsou na trhu analogové kamery a digitální IP kamery. Analogové kamery volíme v případě, že chceme, aby obraz byl dostatečný i v noci, kdy se k přísvitu využívá neviditelné infračervené záření.

IP kamery volíme v případě, že chceme mít obraz s vyšším rozlišení, ale za dobrých světelných podmínek. Výhodou analogových kamer je také jejich cena, která je cca poloviční než u IP kamer. Při návrhu je potřeba vzít v úvahu domácí zvířata a zvolit vhodné prvky zabezpečení tak, aby domácí zvířata nespouštěla plané poplachy. Také je dobré konzultovat návrh zabezpečení s vybranou pojišťovnou. EZS se dá kromě zabezpečení nemovitosti použít také pro ­určité prvky domácí automatizace. Vstanete-li v noci z ­postele, může se vám rozsvítit komunikační osvětlení na ­toaletu, když otevřete okno, ztlumí se rekuperace nebo klimatizace, pomocí vzdáleného přístupu můžete zkontrolovat kamery nebo otevřít bránu a odkódovat, když k vám jde zahradník.