V zásadě rozlišujeme dva typy možné systémové elektroinstalace – systémová instalace do hvězdy nebo sběrnicová systémová instalace. Níže si popíšeme základní plusy a mínusy každé z nich.

Hvězda

V konvenční elektroinstalaci dojde k rozsvícení nebo sepnutí pohonu (žaluzie, vrata atp.) tím, že se sepne klasický nástěnný vypínač, který k danému světlu či pohonu přivede elektrický proud. V případě strukturované elektroinstalace do hvězdy jsou klasické vypínače nahrazeny tlačítky a všechny kabely od tlačítek jsou svedeny do rozvaděče. Stejně tak všechny kabely ke světelným okruhům, pohonům atp. jsou svedeny do rozvaděče. Tím vzniká právě tato hvězda. Rozvaděč je pak osazen elektronickými spínači (relátky), které sepnou daný okruh / pohon, jakmile stisknete dané tlačítko. Navíc tyto elektronické spínače jsou napojeny na řídicí jednotku (například AMX), která umí tyto elektronické spínače také ovládat. Podobně do hvězdy jsou do rozvaděče připojeny další prvky, jako jsou snímače pohybu, snímače osvětlení, termostaty atp.

Výhody řešení instalace do hvězdy

 • Vysoká spolehlivost elektroinstalace.
 • Nízké pořizovací náklady.
 • Možnost použít nástěnné ovladače od libovolného dodavatele.
 • Možnost osadit rozvaděč konvenčními prvky, a tím minimalizovat náklady na elektroinstalaci s tím, že je připravena na inteligenci.
 • Žádná omezení na počet řízených zařízení.

Nevýhody řešení instalace do hvězdy

 • Vyšší náročnost na množství kabeláže oproti sběrnicovému řešení.
Z naší zkušenosti vyplývá, že hvězdicové uspořádání je vhodnější pro nemovitosti s užitnou plochou okolo 500 m2 až 600 m2. Z důvodu vyšší náročnosti na množství kabeláže používáme pro větší nemovitosti sběrnicovou instalaci.

V každém případě je potřeba počítat s větším rozměrem rozvaděče. Oproti konvenční elektroinstalaci bývá rozvaděč 3x až 5x větší. Z hlediska stavební připravenosti je nutno počítat s dostatečnými prostupy pro kabeláž.

Sběrnice

Druhou možností realizace systémové elektroinstalace je použití tzv. sběrnice. V praxi to znamená, že mezi všemi částmi elektroinstalace vede pouze jediný kabel, tj. jednotlivé světelné okruhy, tlačítka, pohony atp. jsou na tuto sběrnici zapojeny za sebou. Jako standard pro komunikaci se používá protokol KNX/ EIB, což je celosvětový standard, který podporuje tisíce firem – například ABB, GIRA, Schneider Electric, Jung, AMX, CISCO,...

Toto řešení ovšem znamená, že v jeden okamžik může přes sběrnici komunikovat jen jedna dvojice zařízení (například tlačítko a světlo). Ostatní zařízení musí „počkat“, než se sběrnice uvolní. Komunikace dvou zařízení je však velmi rychlá, za jednu vteřinu může proběhnout až 40 zpráv.

Proto se někdy používá kombinovaná systémová elektroinstalace s tím, že všechny silové trasy vedou do rozvaděče (přívody ke světlům, pohonům atp.) a ovládací prvky (tlačítka, panely atp.) jsou napojeny na sběrnici. V rozvaděči jsou pak elektronické spínače (relátka), které jsou také napojeny na sběrnici – často se používají ve sdružené podobě, jejichž cena je nižší než u samostatných jednotek pro každý okruh zvlášť.

Výhody řešení sběrnicové instalace

 • Podpora rozsáhlého počtu výrobců a integrátorů.
 • Nižší náročnost na množství kabeláže oproti instalaci do hvězdy.

Nevýhody řešení instalace do hvězdy

 • Nutnost použít systémová tlačítka KNX, jejichž cena je násobně vyšší oproti konvenčním tlačítkům, která se mohou použít při instalaci do hvězdy.
 • Sdílení komunikační cesty, v jeden okamžik mohou komunikovat jen dvě zařízení (tlačítko – světlo).
 • V případě porušení sběrnice nebudou fungovat veškeré prvky, které jsou ke sběrnici od místa porušení připojeny.
 • Od počátku musí být rozvaděč osazen elektronickými spínači.

Váháte-li, zda si pořídit chytrou domácnost, ale chtěli byste ji mít do budoucna na inteligenci připravenou, pak je pro vás jednoznačná volba elektroinstalace do hvězdy s tím, že se ke všem vypínačům a nástěnným ovládacím prvkům přivede silové vedení a v rozvaděči se toto vedení propojí s danými okruhy. V případě přechodu na chytrou domácnost se vnitřky nástěnných ovladačů vymění z vypínačů na tlačítka a rozvaděč se osadí elektronickými spínači.