V letnom období je to klimatizácia s reguláciou teploty v miestnosti a hygienickým obmedzením (rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou). Nakoľko investori požadujú minimalizovať náklady na každom kroku, nastal čas na hľadanie a realizáciu nových riešení v oblasti efektívneho využívania dodatočných informácií pri regulácii teploty a znižovaní spotreby energií za súčasného zachovania tepelnej pohody.

Riešením je využívanie informácií o aktuálnych poveternostných podmienkach, predpovede počasia a záznamov riadiaceho systému o prevádzke budovy. Jednou z informácií (okrem vonkajšej teploty) o poveternostných podmienkach je intenzita slnečného žiarenia. V spolupráci s tienením (najmä vonkajším na veľkých presklených plochách) sa dá pružne reagovať na meniace sa oslnenie budovy a na základe požadovanej a skutočnej teploty v miestnosti využiť tepelné zisky zo slnečného žiarenia pri vykurovaní alebo zabrániť prehrievaniu miestností.

Na základe informácií z krátkodobej predpovede počasia možno zabrániť predčasnému nábehu vykurovacieho systému pri krátkom ochladení, „podchladiť“ budovu nočným prevetrávaním pri očakávaní ďalšieho horúceho dňa alebo naopak počas slnečného zimného víkendu „prehriať“ budovu. Informácie zo záznamov o prevádzke budovy, tzv. trendy, možno použiť pri navrhovaní organizačných opatrení pri prevádzke budovy alebo zmene softvéru pre riadiaci systém a pri spätnom vyhodnocovaní prijatých opatrení a zmien.

V tomto prípade ľudskú inteligenciu a starostlivého prevádzkovateľa budovy nenahradí žiadny riadiaci systém. Výzvou pre investorov, architektov, realizačné firmy, prevádzkovateľov a používateľov je využiť všetky dostupné informácie na to, aby ich budova mala ich inteligenciu.