To platí pre všetky typy budov od výrobných hál, administratívnych budov a polyfunkčných centier cez hotely a verejné budovy až po obytné domy a rodinné domy. Do každého typu budovy možno vložiť kus inteligencie, či už pasívnej, alebo aktívnej. Pasívna časť inteligencie je daná architektonickým návrhom a samotnou realizáciou stavby.

Architektonický návrh budovu efektívne umiestni na pozemok vo vzťahu k svetovým stranám, tvaru pozemku, príjazdovým cestám a okoliu, pričom berie do úvahy prostredie (napr. okolitú zástavbu, stromy). Vhodným využitím vnútorného priestoru a dôrazom na detaily (napr. bezbariérový prístup) poskytne budova užívateľom pocit príjemného pobytu. Použitie najnovších stavebných technológií jej zabezpečí dlhú životnosť s minimálnymi nákladmi na prevádzku a údržbu. Aktívnu časť inteligentnej budovy určujú nainštalované technológie, ktoré ju prispôsobujú vonkajším podmienkam (teplote, vetru, oslneniu...) a aktuálnym požiadavkám užívateľov (týkajúcim sa požadovaného tepla, osvetlenia...).

Reagovať na vonkajšie podmienky umožňujú nainštalované technológie v oblasti vykurovania, vetrania či klimatizácie vrátane použitých zdrojov tepla a chladu. Ich úlohou je v spolupráci s riadiacim systémom merania a regulácie efektívne zabezpečiť tepelnú pohodu v budove s minimálnymi nákladmi na energie. Na dosiahnutie komfortu užívania budovy je dôležité jednoduché zadávanie požiadaviek na teplotu, osvetlenie, audio- a videotechniku a pod., čo umožňuje inteligentná elektroinštalácia. To sa požaduje hlavne v obytných domoch, bytoch, rodinných domoch, firemných zasadačkách a prednáškových sálach.

Inteligentná budova? Áno. Komfort a efektívnosť. A nezabudnúť na energetický certifikát.