Písať v časopise o inteligentných budovách o tom, že inteligentná budova je dobrá, asi nie je celkom normálne, ale dotiahnuť jej realizáciu nie je tak úplne jednoduché, ako vidieť z môjho príkladu. Investor a to teda osvietený investor na túto krízovú dobu, sa rozhodol, že jeho nový ideálny rodinný dom bude vykazovať maximum moderných ukazovateľov ako z hľadiska využívania energií tak aj z používateľského a bezpečnostného. Navštívil niekoľko „vzorových“ domov a vybral si max riešenie = integrovať všetko, ovládanie max jednoduché a súčasne bezpečné. Takto sa dostal k nám a po 3 mesiacoch upresňovania sme našli optimálne cenovo-funkčné riešenie pre jeho objekt.

Ponuka znela: my vám to zabezpečíme pre všetky technológie od projektovania cez dodávku až po dlhodobé servisné zmluvy počas využívania objektu (vykurovanie, chladenie, VZT, elektro..svetlá, brány, žalúzie, pohony,... a tiež celý systém EZS a AV systémov). V tejto chvíli by som povedal, že: to je ono! Investor vie, čo chce, my vieme ako to komplexne urobiť a sme dohodnutí koľko to bude stáť = jasná správa, ideme do toho! Ale, chyba lávky. Investor má pre realizáciu stavby „generálneho dodávateľa“ čo je stavebná firma, ktorá má všetko dodať (postaviť), ale to čo nevie dodať, musí akceptovať ako nominovanú subdodávku od Investora.

Pre mňa to znamená to, ako sa to volá, t.j. ak niečo nevieš dodať, potom to dodá niekto, kto to dodať vie a dostaneš z toho províziu...pár percent za to, že tomuto subdodávateľovi pomôžeš (rozumej neškodíš) jeho dielo dokončiť s cieľom, aby celá stavba bola tip-top. Aká je realita? Neuveriteľná a pre akékoľvek nové prístupy priam hrozivá. Nikto v stavebnej firme nechce nikoho nového a už vôbec nie „inteligentného“ ako subdodávateľa a urobí všetko pre to aby sa toto neudialo aj napriek jasnému zámeru Investora.

1. Hneď na začiatku ponúkne „rovnaké“ riešenie s výrazne nižšou cenou, veď všetky tie elektronické hračičky sú nespoľahlivé a nie sú potrebné a nie sú overené a nie sú ekonomicky výhodné a ... dá sa to jednoduchšie, teda tak ako vždy. Na otázku či zabezpečí rovnaký komfort, úspory energií, stabilitu systému a bezpečnosť bez problémov odpovie, že ÁNO. Až po konfrontácii vyjde najavo, že vôbec netuší o čom je reč... a predstave Investora sa ani nepriblížil = stratené cca 2 mesiace. Prečo? Nuž strata profitu z dodávok TZB je zrejme veľká a nepatrí sa to len tak pustiť. Stavba stojí.

2. Projekty. Story sama o sebe. Ak to máme realizovať podľa zámeru, tak sú potrebné nové „inteligentné„ projekty všetkých technológií. Toto trvá cca 3 mesiace (koordinácia všetkých profesií, vyjasnenie so stavbou, priebežné zmeny zo strany investora) nakoniec sú projekty hotové a ... stavba vyhlási, že kým nebudú Subdodávateľské zmluvy podpísané tak sa nič nové neakceptuje. Tak sa 3 mesiace čaká na návrh Zmluvy pre Nominovaného subdodávateľa.

3. Zmluva. V tomto bode som sa osobne (a môj vedúci projektu... a projektanti... a naša ekonómka... a náš právnik... a môj daňový poradca... a určite aj môj pes) dostal do stresu. Predložený návrh „Zmluvy o dielo“ (a hlavne!!!) „Všeobecné obchodné podmienky“ platné odo dňa predchádzajúcemu potenciálnemu podpisu Zmluvy nás všetkých dostali...k múru. Ako som neskôr zistil, pri tomto múre na odstrel stojí dnes väčšina menších a stredných subdodávateľských stavebných firiem, ktoré sú odkázané na odrobinky, ktoré im tie veľké firmy posúvajú, ale...nedostanú za svoju prácu zaplatené buď vôbec alebo len časť zo zmluvne dohodnutej sumy. Podmienky typu:

a. V cene diela sú zahrnuté všetky priame, nepriame a režijné náklady zhotoviteľa na zhotovenie funkčného diela alebo jeho časti na základe predloženej projektovej dokumentácie vrátane jeho skúšok, revízií, projektu skutočného vyhotovenia, dokladov v zmysle zákonov (???), EN-STN a požiadaviek objednávateľa (???vopred nedefinovaných )

b. Odvolávanie sa na to, že zádržné a zábezpeky a iné ... sú uhrádzané subdodávateľovi nie podľa toho či práce odviedol odovzdal, ale podľa toho, či sú tieto uhrádzané zo strany investora generálnemu dodávateľovi ...na túto skutočnosť má subdodávateľ nulový vplyv.

c. Sankcie...tu kreativita Generálneho dodávateľa presahuje rozmer článku a povedal by som, že aj rozmer časopisu a ...asi aj encyklopédie.

d. Príklad zaujímavého článku: Pri porušení akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z ustanovení čl. XZ a čl. XY týchto všeob. podmienok (čo obsahuje 19 ustanovení z dôb ...ak ťa nezastrelím ja prvý potom kto tú škodu zaplatí) zo strany subdodávateľa má gen. dodávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vyše 1500 EUR a ďalších viac ako 300 EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov v termíne stanovenom objednávateľom. Čo v praxi môže znamenať: kryty/mriežky na konvektory nie sú dostatočne medenej farby - ako je v projekte (domnienka) a dodávateľ mriežok má víkend, potom je na inej stavbe, potom ide objednať nové ...od objednania do dodávky trvá cca 30 dní plus len 7 dní trvalo kým ste zistili, že vôbec nejaká vada je (zapísané v stavebnom denníku bez avíza) a keďže z pohľadu dodávateľa konvektorov vada nie je podstatná, máme min. 37 dní do odstránenia. Sankcia je 12 600 EUR.

e. Za každú vadu a a nedorobok a za každý deň omeškania s jej/ich odstránením je oprávnená pokuta viac ako 300 EUR. T.j. ak je 10 vypínačov nakrivo 20 dní po termíne v harmonograme = 60 000EUR.

f. Gen. dodávateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť práce subdodávateľa do doby odstránenia prekážok (ktoré určuje on). Fajn, čo budeme počas prerušenia robiť?

g. Zamestnanci subdodávateľa okrem iného (???) musia byť vystrojení reflexnými vestami, ktoré musia mať počas pracovného výkonu na sebe ..verme, že sa im vesty budú páčiť, inak 3000 EUR pokuta za každého a za každý takýto priestupok!

Atď. Kto vôbec môže za takýchto podmienok niečo dodať a neskrachovať???

4. Realita na stavbe. Pomôž si ako môžeš, pretože si nám ukradol podstatnú časť dodávky. Argumenty...akékoľvek. Nevadí, realizujem všetko podľa dohody, ale stavba „pomáha“ ako vládze. Koordinácia úžasná a výsledky kompromisné.

5. Dokončenie diela? V nedohľadne. Všetci sú nervózni a investor asi ťažko bude platiť v čase a objeme dohodnutom a určite nebude spokojný.

Výsledkom je veľmi neurčitý pocit cca: Investor húta: Bolo mi to treba, mal som radšej postaviť jednoduchý domček s krbom ako mi radil starý otec a hotovo.

Môj záver: niekde robíme chybu, prečo nám skoro všetci stoja v ceste?

Architekti sú nervózni keď im hovoríme, že presklené južné steny potrebujú motorické (škaredé) žalúzie, že átriá cez 2 a viac podlaží rozbijú tepelnú klímu v interiéri, že sklenené strechy sú bez prekrytia katastrofou, že chladené stropy potrebujú dostatočnú plochu bez budúcich náhodných otvorov pre svietidlá, že každý elektrický spotrebič potrebuje napájanie 230 V a teda povedie k nemu šnúra a v dosahu musí byť zásuvka, že... tu vidím problém, že kým architekti (ktorí prežijú) nebudú bývať v luxusných inteligentných domoch, tak budú kresliť to, v čom bývajú alebo to, čo sa im jednoducho páči.

Stavebné firmy nás nenávidia, pretože im berieme kšeft s klasickými dodávateľmi a že požadujeme všetky tie nezmysly (nikto z nich to doma nemá a prečo by to mali mať ich klienti).

Projektanti nás oficiálne musia akceptovať, ale dali by neviem čo za to, aby tie „nové“ technológie prišli tak až o 20 – 30 rokov. Tu musím a rád poznamenať, že česť výnimkám, ktoré touto cestou pozdravujem, veď oni vedia...kde zajtra vyjde slnko.

Klienti...tí sú na rozpakoch pretože toho nového je veľa a nie sú si istí, čo vlastne potrebujú. Ale, majú peniaze a peniaze sú, či sa nám to páči alebo nie, nositeľom pokroku. Osvietení a bohatí klienti sú tí, vďaka ktorým sa nové technológie používajú aj keď sú v danej dobe drahé a stavajú sa tým dostupnými aj pre ostatných. „God, save the rich investors!!!“

OK, keď si nevedia rady kam s peniazmi a čo krásne by mohli mať, je tu náš časopis a ak si ho (aspoň) klienti či projektanti prečítajú potom sa posúvame ďalej a keď sa podarí zariadiť aby iDB Journal bol povinným čítaním na SvF a FA, potom sa situácia pre všetkých určite zlepší.