Zoltán Lovász


Stavebné spoločnosti ako vyšší dodávatelia technológií

07.12.2012

V ostatných rokoch sa pri realizácii veľkých investičných celkov na Slovensku stáva čoraz častejším jav, že investori poverujú stavebnú spoločnosť nielen realizáciou samotnej stavby, ale aj dodávkou veľkej časti technologického ­vybavenia. Stavebné firmy, zrejme v honbe za vidinou zisku, začali postupne ponúkať nielen časti, ktoré ony nazývajú technickým zaradením budov (kúrenie, vzduchotechniku, zdravotechniku, bleskozvod, osvetlenie, zásuvkové rozvody...), ale posúvajú sa aj k dodávkam vybavenia inteligentných budov, ba až k dodávkam samotných výrobných technológií a ­riadiacich systémov, ktoré majú byť umiestnené v nimi postavených budovách.