Od začiatku sme vsadili na vysokú odbornú kvalitu

Dlhoročné osobné kontakty s odborníkmi na Slovensku sme využili aj pri zostavovaní Redakčnej rady časopisu iDB Journal. Členstvo v nej prijali významní manažéri a odborníci pracujúci v oblasti technologicky vyspelých budov. Vďaka nim Vám prinesieme reportáže z najmodernejších stavieb na Slovensku či technicky detailne a odborne presne rozoberieme praktické aspekty súvisiace s technologicky vyspelými budovami.

Členovia Redakčnej rady časopisu iDB Journal

Ing. Kubečka Tomáš, Siemens Buildings Technologies, riaditeľ divízie

Ing. Lelovský Mário, Media Control, s.r.o., riaditeľ

Ing. Pelikán Pavel, J & T REAL ESTATE, a.s., výkonný riaditeľ

Ing. Svoreň Karol , HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o., profesijný manažér

Ing. arch. Šovčík Marian, CSc., AMŠ Partners, spol. s r.o., konateľ

Doc. Ing. Hantuch Igor, PhD., Bratislava

Doc. Ing. Horbaj Peter, PhD., SjF TU, Košice

Prof. Ing. Jandačka Jozef, PhD., SjF ŽU, Žilina

Doc. Ing. Kachaňák Anton, CSc., SjF STU, Bratislava

Ing. Kempný Milan, FEI STU, Bratislava

Ing. Vranay František, SvF TU, Košice

Ing. Stanislav Števo, PhD., FEI STU, Bratislava