Rozsáhlý pozemek je situován v převážně rekreační oblasti na okraji Brna. Jedná se o svažitou parcelu charakteristickou vzrostlými stromy a výhledem na vodní plochu blízké přehrady. Okolním prostředím je formován výraz, použité materiály i provozní koncept. Dům nemá místo proměnit, ale přirozeně doplnit a využít jeho klidovou polohu. Dvoupodlažní dům je umístěn na hraně terénního zlomu, který zmenšuje jeho objem a vytváří přirozenou clonu pro polozapuštěné spodní podlaží.

Horní podlaží obepíná slupka mírné pultové střechy, která splývá i po severní fasádě a otáčí se na terasu. Ze severu lemuje parcelu veřejná užitková komunikace, k níž je dům orientován svou jednopodlažní fasádou. Ta je plasticky tvarovaná a prolomena otvorem hlavního vstupu. Na vstupní halu navazují hlavní obytné prostory, bazén a terasa, která lemuje horní podlaží ze tří stran. Obvodové stěny jsou odlehčeny velkými prosklenými plochami. Spodní podlaží je odcloněné terénním zářezem a přistíněné přesahem terasy. Poskytuje tak privátní prostředí pro umístění ložnic, koupelen a šaten s přímou vazbou na terén a výstupem do zahrady.

Objekt je proveden jako monolitická železobetonová konstrukce s odvětrávanou sendvičovou skladbou pláště s finálním povrchem ze dřeva, titanzinku a přírodního kamene. Energeticky dům zabezpečuje tepelné čerpadlo z hlubinných vrtů, vodu odebírá z vlastních studní. Řízení objektu zajišťuje inteligentní systém uživatelsky ovládaný pomoci aplikace na iPad.

V této stylové residenci se používá pro řízení všech technologií v domě řídicí systém Tecomat Foxtrot od kolínské společnosti Teco, a.s., která se zabývá vývojem a výrobou řídicích systémů kategorie PLC pro stroje, procesy, technologie, budovy a dopravu již přes 36 let, zpočátku ještě jako firma Tesla Kolín, divize průmyslová automatizace. Foxtrot je integrován s uceleným systémem domácí automatizace inHome AMX od pražské společnosti Insight Home, a.s., která působí jak v Čechách, tak na Slovensku a Rusku.

Jednotlivé komponenty automatizace

Interiérové a exteriérové osvětlení – ovládány jsou jednotlivá světla či skupiny světel, světelné scény a scénáře. Vybrané okruhy světel jsou také ovládány automaticky na základě signálů od detektorů pohybu (PIR), nebo například ve vazbě na západ a východ slunce (data jsou získávána z meteo stanice). Stínění budovy zajišťují exteriérové rolety a je rovněž instalována roleta zakrývající bazén u domu. Jejich ovládání je možné ručně vypínači dle aktuálních požadavků, ale samozřejmě i automaticky v závislosti na teplotě, denní době apod. Do automatického ovládání podle denní doby, oslunění nebo výsledné teploty v interiéru lze samozřejmě zasáhnout i klasicky ručně.

Topení, chlazení a vzduchotechnika – V residenci je nainstalováno teplovodní podlahové vytápění, které zajišťuje požadovanou tepelnou pohodu v každé místnosti na základě měřené teploty v prostoru a teploty požadované či nastavené v systému popřípadě za základě různých režimů –přítomnost / nepřítomnost / útlum. Příjemná teplota v letních měsících je opět individuálně nastavitelná. Zajišťují ji klimatizační jednotky, které jsou opět řízeny centrální jednotkou Foxtrot. V místnosti s bazénem jsou nainstalovány taktéž čidla orosení, které hlídají rosný bod, aby nedocházelo k nadměrné vlhkosti, která by poškodila budovu. Systém prostřednictvím aktivní vzduchotechniky zajišťuje, aby k této kondenzaci vodních par nedocházelo. Díky centralizovanému řízení dochází až k 30% úsporám energie.

Bezpečí – objekt je vybavený certifikovaným zabezpečovacím systémem Paradox EVO a kamerovým systémem, který je plně napojen na řídicí systém. Při příchodu či odchodu z domu se provede série požadovaných úkonů. Například při odchodu se vypnou vybrané spotřebiče, sjedou žaluzie, zkontroluje se, zda není někde otevřeno, zhasnou se světla, topení se přepne do útlumu a dům se automaticky zabezpečí.

Distribuce audia a videa – inHome AMX představuje špičku v distribuci obrazu
a zvuku v té nejvyšší kvalitě. Díky digitálním maticovým přepínačům AMX ENOVA je možno na libovolné z celkem pěti televizích sledovat premium satelitní kanály, Blu-ray filmy, terestriální vysílání nebo si vybrat film nebo domácí video z datového úložiště. Celkem 12 audio zón umožňuje přehrávání rádií nebo oblíbených interpretů z domácí hudební knihovny v celé rezidenci.

Pohodlí – veškeré technologie a audio 
a video se ovládá jak konvenčně, například tlačítky na zdi, tak komfortně z iPadů či iPhonů. Díky vzdálenému přístupu systém nabízí stejný komfort odkudkoli, kde je dostupný internet.

Vzdálená správa – veškerá data a ovládání je možné přenášet do recepce nebo jiného dispečerského místa, kde je možné nad nimi poskytovat dozorové a jiné služby. Toto použití je výhodné například u bytových či residenčních komplexů, kde může Foxtrot jednak řídit centrální i individuální technologie v celém komplexu.


Jan Průcha
Insight Home, a.s.