BREEAM je skratka pre Building Research Establishment Enviromental Assassment Method. Je to uznávaná metóda na posudzovanie udržateľnosti výstavby. Napríklad absencia plynu v budove a tepelný systém čerpajúci teplo priamo z pôdy. Spoločnosť Lidl používa ekologicky šetrné palivo na chladenie a zmrazovanie produktov. Keď k tomu pridáte vysokú úroveň izolácie a trojité zasklenie, celková energetická účinnosť je výnimočná. Čo sa týka osvetlenia, spoločnosť Lidl má vo svojich predajniach a centrále v Holandsku vynikajúce skúsenosti s LED svietidlami Philips. Preto sa nemecký reťazec rozhodol pre osvetlenie Philips aj v meste Heerenveen.

Spoločnosť Philips zabezpečila osvetlenie celého distribučného centra, ktoré sa sústreďuje na trvalú udržateľnosť a zníženie nákladov na energiu a údržbu. V distribučnom centre boli použité LED svietidlá Philips Maxos LED Industry v kombinácii s riadiacim systémom, ktorý zahŕňa pohybový senzor a stmievanie podľa hladiny denného svetla, ktorý reguluje svetelný tok v závislosti od svetla prenikajúceho dovnútra. Chodby sú rozdelené do sekcií po 10 až 20 metrových úsekoch. Tretia chodba by mala byť osvetlená na 100%, zatiaľ čo ostatné okolo na 20%. Pre vonkajšie osvetlenie platí rovnaký princíp. Automatické spínače zapínajú a vypínajú osvetlenie a zabezpečujú ich stlmenie počas noci pri malej aktivite. Dosiahnuté úspory energie sú na úrovni 45% ročne v porovnaní s tradičným žiarivkovým riešením.

„Distribučné centrum odzrkadľuje všetko, čo je pre Lidl dôležité: trvalá udržateľnosť, efektívnosť, najmodernejšia logistika a zariadenia“, hovorí Séverine van Tuyll van Serooskerken, hovorkyňa spoločnosti Lidl Holandsko. „Prostredníctvom našej koncepcie zliav, ktorá je centrom všetkého čo robíme, sme si vedomí, že je potrebné využívať suroviny a energiu šetrne. Taktiež prijímame ďalšie opatrenia na ochranu životného prostredia. Vďaka našej snahe sa nám podarilo vybudovať najmodernejšie trvalo udržateľné distribučné centrum v Holandsku,” dodáva hovorkyňa Lidl Holandsko.

www.lighting.philips.sk