Inovatívne technológie

Bezproblémovo fungujúci výťah sa dodáva s inovatívnymi prvkami, ktoré boli technicky premyslene navrhnuté a dôkladne otestované, aby zabezpečovali spoľahlivú a bezpečnú prevádzku. Bezprevodovkový pohon, ktorý odporučil tím spoločnosti KONE očaril objednávateľa svojou jednoduchosťou a úsporami dosahovanými vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti. Výkonný bezprevodovkový hlavný pohon EcoDisc je veľmi šetrný aj k životnému prostrediu (nevyžaduje si žiaden olej pre hydrauliku) a obsahuje len jednu časť zabezpečujúcu celú prevádzku výťahu. Menej takýchto dielov znamená menej potenciálnych položiek, ktoré sa môžu pokaziť a budú si vyžadovať servisný zásah.

Reagovať na potreby zákazníka

Obyvatelia Town Square sú ohromený nainštalovaným výťahom. Dokáže presne zastaviť na úrovni poschodia, čo umožňuje bezpečný prechod obyvateľom na invalidných vozíkoch, s chodítkami a barlami. Predĺženie času zatvárania dverí prináša všetkým dostatok času na bezpečný nástup a výstup do/z výťahu.

Spoľahlivý a proaktívny servis

Vhodne nastavený systém údržby umožňuje predchádzať problémom. Technici spoločnosti KONE sa pri každej kontrole striktne pridŕžajú postupov, pričom celý výťahový systém rozčleňujú na menšie údržbárske moduly. Jedným z najdôležitješích je modul prevádzky otvárania dverí. „Je to jedna z oblastí s potenciálom vzniku poruchy,“ hovorí Andy Braaten, manažér spoločnosti KONE. Dvere výťahu sa otvárajú a zatvárajú permanentne a zo všetkých častí výťahu sa používajú najčastejšie. To znamená, že sa aj najčastejšie opotrebúvajú a /alebo sa častejšie vyosia. Z tohto dôvodu aj technici kontrolujú uzatvárací systém dverí, preverujú kritcké vôle medzi jednotlivými časťami dverí, aby zabezpečili, že dvere budú presne lícovať,“ vysvetľuje pán Braaten.

Ďalšou inovatívnou funkcionalitou je systém pre vzdialené monitorovanie KONE (KRMS), ktorý je súčasťou dodávok všetkých výťahou KONE. KRMS umožňuje technikom sledovať podrobnú históriu prevádzky, vrátane počtu poschodí, na ktoré bol výťah privolaný, počet ovtorení dverí a niekoľko stoviek ďalších hodnotných elektronických údajov, ktoré spoločnosti KONE pomáhajú určiť optimálnu úroveň požadovanej údržby pre každú časť výťahového systému. Dohoda o výkone údržby so spoločnosťou KONE funguje ako rozšírená záruka pokrývajúca náhradné diely a prácu. Zákazníkovi umožňuje privolať servisných technikov v ľubovoľnej veci bez obavy, že by za to bola vystavená vysoká faktúra. Town Square má vytvorený rozpočet pre potreby servisných zásahov, vďaka čomu všetky servisné výjazdy, údržbárske výkony a s tým súvisace pracovné náklady spadajú do takto zostaveného rozpočtu.

Snaha o spokojnosť zákazníkov

Spoločnosť KONE sa svojim zákazníkom zaväzuje dodávať uzavretý okruh služieb, od ponuky až po denný zákaznícky servis. Manažer nehnuteľnosti Town Square Jo Berkland opísal spoločnosť KONE ako „trpezlivého, profesionálneho partnera z hlbokými znalosťami. Fungovanie celého výťahového systému bolo bezchybné. Máme veľa nájomníkov, ktorí by sa v tomto obytnom komplexe nemohli bez výťahu zdržiavať. Výťah je súčasťou ich každodenného života. Považujeme ho za nutnosť, nie ako jednu z výbav nášho obytného komplexu.“

Zdroj: Town Square Apartments – Elevator Installation & Extended Full Maintenance Plan, prípadová štúdia, KONE, 2010.