Svetlo je základnou zložkou nášho života a vnímame ho v troch základných rovinách – vizuálnej, psychickej a biologickej. Správne zvolené osvetlenie je teda nevyhnutné pre zdravšie a výkonnejšie pracovné prostredie. Inteligentné osvetlenie využíva tieto poznatky a pomocou riadiacich prvkov a najnovších technológií v osvetľovacej technike zabezpečí reguláciu intenzity a teplotu chromatickosti ­tej-ktorej osvetľovacej sústavy v závislosti od vonkajších svetelných podmienok, prítomnosti osôb a denného času. Mnohokrát podceňovaným prvkom je automatické vypnutie osvetlenia v prázdnych priestoroch. Práve táto funkcia inteligentného osvetlenia pomocou pohybových snímačov umožňuje jednoduchým spôsobom zabezpečiť vysoké percento úspor nákladov za elektrickú energiu.

Inteligentné osvetlenie však zahŕňa aj možnosť samostatného užívateľského riadenia intenzity a farby svetla podľa aktuálnych potrieb, čo okrem úspor prináša aj vizuálny a duševný komfort, a tak aj zvýšenie pracovnej výkonnosti osôb. Osvetlenie tvorí 35% celkovej energetickej spotreby budov – je to takmer dvojnásobok toho, čo spotrebuje oblasť informačných technológií a kancelárskeho vybavenia. Ak by sa LED osvetlenie Philips začalo využívať vo väčšine budov, produkcia oxidu uhličitého by klesla o 331 miliónov ton. V praxi jedna TL5 lineárna žiarivka s ­riadením osvetlenia dokáže ušetriť za rok až 93 kg CO2. Budovy s integrovaným inteligentným Philips LED osvetlením sa nachádzajú aj na Slovensku.

„Príkladom je spoločnosť PPS Group a.s. (Podpolianske strojárne) so sídlom v Detve,“ vysvetľuje Monika Míchalová, produktovo-marketingová manažérka spoločnosti Philips Slovakia s.r.o. a dodáva „Naša spoločnosť uskutočnila v ich výrobnej hale rekonštrukciu osvetlenia. Nová osvetľovacia ­sústava pozostáva z progresívnych LED svietidiel typu GentleSpace, ktoré nahradili pôvodne používané výbojkové rotačne-symetrické svietidlá.“ Vďaka nižšej spotrebe elektrickej energie, minimálnym nákladom na údržbu a samozrejme aj dlhšej životnosti sa znížili prevádzkové náklady výrobnej haly. Rekonštrukciou sa podarilo vytvoriť osvetľovaciu sústavu, ktorá nielenže šetrí takmer 45 % elektrickej energie, ale aj zrak zamestnancov, zvyšuje produktivitu práce a mení šedivé výrobné haly strojárenskej výroby na lepšie miesto pre pracovný život.

www.philips.sk