Jakých objektů se zakázka týkala?

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice tvoří dvě budovy:

  • hlavní budova (ubytování, kuchyně, jídelna a společenské prostory). V roce 2000 byla provedena rekonstrukce včetně zateplení obvodového zdiva (670 mm) pomocí EPS 80 mm a zateplení podkroví minerální vlnou 160 mm, výměny oken za nová plastová a výměny otopných těles. Objekt o celkové podlahové ploše 1316 m2 je částečně podsklepený, obytné prostory tvoří přízemí, první patro a půdní vestavba.
  • budova terapeutického a vzdělávacího pracoviště je jednopodlažní, nepodsklepený objekt ve tvaru obdélníku s dílnami a učebnami. Obvodové zdivo (500 mm) bylo zatepleno EPS 50 mm. Podkroví bylo zatepleno izolací z minerální vlny 150 mm.

V roce 2000 byla provedena i rekonstrukce celé otopné soustavy. Na ocelová tělesa byly instalovány termostatické ventily a hlavice. Existující vnitřní rozvody tepla zůstaly neizolovány. Zdrojem tepla v hlavní budově byly dva kotle na propan, každý o výkonu 48,7 kW. Propan byl v kapalném stavu skladován v podzemní nádrži mimo objekt. Teplá voda pro hlavní budovu byla připravována akumulačním výměníkem o objemu 320 l. Výroba tepla a příprava teplé vody v objektu terapeutického a vzdělávacího pracoviště byla zajištěna nástěnným kotlem CALYDRA o maximálním tepelném výkonu 25 kW.

Celková potřeba energie za rok pro vytápění a TV byla 1490,6 GJ = 646 110 Kč (UT: 732,5 GJ, TV: 758,1 GJ).

Vzhledem ke zvolenému palivu, propanu, byl provoz na vytápění a ohřev teplé vody finančně velmi náročný, a proto se správce rozhodl pro výměnu stávajících tepelných zdrojů za ekologicky i energeticky úspornější solární termické kolektory a tepelná čerpadla.

Výběrové řízení

V červenci 2011 byla vypracována technická dokumentace pro výběrové řízení, ve kterém v polovině září 2011 ENBRA, a.s. zvítězila. Protože obměna stávajících zdrojů tepla musela být hotová do začátku topné sezóny 2011, nastal boj s časem. Výkopové práce byly zahájeny 10. 10. 2011 a již 15. 10. 2011 byla tepelná čerpadla spuštěna ve zkušebním provozu. V říjnu rovněž proběhla instalace solárního systému, dočištění instalace, položení nového asfaltu, stavba přístřešku na tepelná čerpadla atd. V polovině listopadu 2011 bylo dílo po zkušebním provozu připraveno k předání. I když byla instalace celého nového zařízení časově náročná, trvala pouze přibližně šest týdnů. ENBRA, a.s. tak dodržela jak nabídkovou cenu (1 901 778 Kč bez DPH), tak požadovaný termín spuštění systému. Vše se podařilo ke spokojenosti investora a především osazenstvu integrovaného centra sociálních služeb (v objektu je trvale umístěno několik desítek klientů a pečovatelského personálu).

Inovativní technologie pro úspory

Tepelná čerpadla

Z důvodu použití stávajících otopných těles byla navržena vysokoteplotní tepelná čerpadla, která díky dvěma inverter kompresorům ohřejí topnou vodu až na 80 °C i při nejnižších venkovních teplotách -20 °C. Pro vytápění hlavní budovy slouží kaskáda pěti vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX HPSU HiTemp o celkovém výkonu 80 kW (1 TČ výkon 16 kW) ve spojení s akumulační nádrží o objemu 1000 l. Dvě dvojice slouží k vytápění i k ohřevu teplé vody, páté je zapojeno pouze do systému vytápění. Jako bivalentní zdroj byl použit elektrický kotel FERROLI FEB Comfort o výkonu  24 kW. Pro vytápění druhé budovy slouží jedno tepelné čerpadlo ROTEX HPSU HiTemp 16 kW s bivalentním 6kW elektroohřevem.

Solární termické kolektory

Solární systém slouží jak k ohřevu teplé vody, tak k předehřevu topné vody. Solární systém v hlavní budově tvoří šest solárních kolektorů ENBRASolar 300 (6 × 1,78 m2) a 400l solární bojler, který je předřazený ohřevu TV pomocí tepelných čerpadel. Díky tomu je po dobu slunečního svitu snížen požadavek na spotřebu energie  z tepelných čerpadel. Solární systém v druhé budově tvoří tři solární kolektory ENBRASolar 300 a solární bojler OKC NTRR/SOL o objemu 300 l.

Úspory s novým vysoce sofistikovaným otopným systémem

Původní náklady na vytápění a ohřev vody při použití propanu:  646 110 Kč
Nově při instalaci tepelného čerpadla (COP 2,88): 380 611 Kč

Pokud počítáme s průměrným ročním zdražením ceny energií o 7 %, potom je návratnost investice 6 let. Do tohoto výpočtu nejsou zahrnuty úspory dosažené pomocí solárního systému. V podmínkách ČR je průměrná úspora na 1 m2 solárního panelu 473 kWh. Při devíti solárních panelech o ploše 1,78 m2 to pak je 7 579 kWh/rok. Při ceně 2,4 Kč/kWh tedy úspora 18 189 Kč. Návratnost investice se tak sníží ze šesti na pět let, tedy o další jeden rok!

Karel Vlach
ENBRA, a.s.