Architektúra

Návrh domu si majiteľ vytvoril sám spoločne s manželkou. Zhodli sa na minimalistickom dizajne, rovnej streche, bez zbytočných dekorácií a architektonických výstrelkov. V prvej verzii mal dom podobu čistého jednoposchodového hranola s dennou časťou na prízemí a nočnou časťou na poschodí. Jeho výhodou bola hlavne úspora plochy na pozemku. Architekt, ktorý na základe ich návrhu vytváral finálny projekt, mal však k tejto verzii výhrady, pričom podstatnou  z nich bola finančná náročnosť takéhoto projektu. Na základe pripomienok architekta sa teda budúci majitelia pustili do tvorby druhej, prízemnej verzie. Za vzor si vzali projekt domu v lokalite Čierna Voda v blízkosti Bratislavy, kde sa boli na tamojšiu výstavbu pozrieť aj osobne. Vo finále pôdorys domu z projektu z Čiernej Vody mierne upravili podľa svojich predstáv. Dodávateľov a inštalačné firmy jednotlivých technológií si majiteľ domu vyberal sám.

Dom tvorí obývačka spojená s kuchyňou a jedálňou, pracovňa, dve kúpeľne, šatník, spálňa a dve detské izby s celkovou úžitkovou plochou 144 m2. Neoddeliteľnou súčasťou domu je však aj postupne sa rodiaca záhrada s príjemnou terasou na ktorú obyvatelia vedia vyjsť z ktorejkoľvek obytnej miestnosti. Steny domu nie sú zateplené, nakoľko hlavným stavebným materiálom bola tehla Porotherm 44 TI. Paradoxne to však nemalo vplyv na energetický certifikát, dom bol totiž zaradený v celkovom hodnotení do kategórie C, údajne hlavne pre chýbajúce zateplenie, hoci zvolený stavebný materiál ho vôbec nepotrebuje.

Investor sa zamýšľal aj nad inštaláciou vonkajších žalúzií, avšak suma 7000 Eur za hliníkové žalúzie bez ovládania presiahla vymedzený rozpočet. Nebyť tohto obmedzenia, žalúzie by si rozhodne našli svoje miesto, keďže obývačka spolu s kuchyňou a detskými izbami majú južnú orientáciu. Namiesto žalúzií sú vo vnútri obývačky inštalované závesy, ktoré podľa slov investora dokázali v najslnečnejších letných dňoch odfiltrovať pomerne veľkú časť tepla zo slnečného žiarenia.

Dátová a elektrická inštalácia (aj inteligentná)

Investor mal úplne jasno v tom, že dom bude obsahovať prvky inteligentnej elektroinštalácie a otázkou len bolo, ktoré technológie sa budú prostredníctvom nej ovládať a riadiť. Vzhľadom na stanovenú výšku rozpočtu pre stavbu celého domu padla voľba na riadenie osvetlenia, zabezpečovacieho systému a vykurovania. Dom je teda vybavený centrálnym riadiacim systémom iNELS Bus System od českej spoločnosti ELKO EP, ktorého chrbticu tvorí systémová komunikačná zbernica CIB, na ktorej má každý prvok pripojený na zbernici svoju jedinečnú identifikačnú adresu. Hlavnou úlohou pri konfigurácii centrálneho riadenia bolo skĺbiť činnosť všetkých technológií do jedného funkčného a vyladeného celku.

Do každej izby je privedená dátová a televízna kabeláž. Dátovú sieť využíva aj dvojzónový receiver od spoločnosti Pioneer. Prostredníctvom smart aplikácie iControlAV a zložky Home Media Gallery je možné z receivera pristupovať na zariadenia pripojené v domácej sieti a spúšťať napríklad internetové rádiá alebo si prehrávať hudbu z úložného zariadenia. Hudba sa v hlavnej – 5.1 zóne domáceho kina v obývačke ako aj v druhej nezávislej audio zóne na terase šíri z reproduktorov americkej spoločnosti BOSE.

Osvetlenie a stmievanie

Osvetlenie domu ako aj jeho exteriéru je zapojené v konfigurácii hviezda a vytvorených je dovedna 28 svetelných obvodov. Za svetelný zdroj si investor zvolil halogénové ECO žiarovky od spoločnosti Osram, ktoré majú podľa jeho vlastných skúseností pomerne dlhú životnosť. Po roku bývania zatiaľ nemusel vymieňať jediný kus.

Každá miestnosť má samostatný vypínač (v niektorých miestnostiach je ich viacej) resp. tzv. štvor- alebo dvojtlačidlový systémový ovládač WSB, ktorý je schopný kumulovať funkcie, rozoznať dlhé/krátke stlačenie a snímať teplotu v miestnosti. Pri opúšťaní izby sa jedným tlačidlom vypína daný svetelný obvod a vedľajším sa zapína nasledovný na chodbe. Eliminuje sa tým potreba osobitného spínača v chodbe. Každá chodba má snímače pohybu, ktoré v prípade prítomnosti rozsvecujú chodbové svietidlá.

Aj to však len v prípade, pokiaľ je splnená podmienka, že súmrakový snímač deteguje nedostatok svetla. V hlavnom rozvádzači je pripojený na vyhodnocovací modul s možnosťou nastavenia intenzity osvetlenia, pod ktorou sa zopínajú príslušné svetelné obvody. Navyše, chodbové svietidlá je možné stmievať, čo sa využíva v neskorých večerných a nočných hodinách, kedy sa na chodbe rozsvecuje iba tlmené svetlo s nižšou intenzitou, aby človeka zbytočne neoslepovalo. V tomto čase sa svetlo rozsvecuje na definovane dlhú dobu. Na zapínanie a vypínanie svetelných obvodov je možné využiť aj pohybové senzory zabezpečovacieho systému. Tie si v prázdnom dome plnia svoju primárnu funkciu, ale za prítomnosti členov rodiny sa môžu zmeniť na snímače pohybu ovládajúce osvetlenie. Túto funkciu im je možné zadefinovať v centrálnom riadiacom systéme iNELS.

Tlačidlá systémových ovládačov sú pri stmievateľných svetelných obvodoch nastavené tak, že pri krátkom stlačení sa rozsvieti svetlo, pri stlačení dlhšom ako 1,5 sekundy je možné svetlo plynulo rozsvecovať alebo stmievať v rozmedzí 0 až 100%.

Systémový ovládač Sophy zároveň meria intenzitu osvetlenia v danej miestnosti. Dá sa to okrem iného využiť aj v prípade, že pri príchode do domu za tmy sa po rozpojení magnetického kontaktu vstupných dverí vydá riadiaci systém povel na rozsvietenie svetla  v definovaných miestnostiach. Každý systémový ovládač WSB obsahuje podsvietené priezory LED diódami, ktoré svietia buď na zeleno alebo na červeno, pričom funkcia svietenia je programovateľná nezávisle od funkcie tlačidiel. V dome svietia priezory na červeno vždy, keď sa v miestnosti kúri a na zeleno, keď sa vonku zotmie.
V centrálnom priestore rodinného domu, kde sa nachádza najväčší počet riadených svetelných obvodov, je inštalovaný okrem systémových ovládačov aj nástenný dotykový ovládací panel EST-2/B/RGB.

Ten poskytuje používateľom možnosť ovládať systém prostredníctvom prehľadného 3,5 palcového farebného dotykového displeja. Na displeji sú vytvorené virtuálne tlačidlá, ktoré umožňujú ovládať svetelné obvody jednotlivo alebo aj prostredníctvom definovaných scén. Napríklad pri scéne párty sa rozsvietia všetky svetelné obvody v dennej časti domu vrátane svietidiel v exteriéri. Na ďalšej stránke dotykového panela sa nachádza farebná paleta a ovládacie tlačidlá, ktoré dávajú možnosť ovládania vrátane zmeny farby inštalovaného RGB LED pásu. Na tretej strane zobrazovanej na dotykovom paneli sa nachádza virtuálne otočné koliesko, ktoré umožňuje regulovať teplotu v danej vykurovacej zóne v rozsahu ± 5 °C po pol stupňoch.

Pre zaujímavosť, na inštaláciu rozvodov pre osvetlenie bolo potrebných 700 metrov trojžilového kábla s hrúbkou 1,5 mm. Jednou z výhod zvolenej koncepcie je, že nie je komplikovaná a káble sa pokladajú rýchlo. Pri veľkosti popisovaného domu to bolo možné zvládnuť v priebehu jedného pracovného dňa.

V hlavnom rozvádzači domu sú inštalované 2 stmievacie moduly DA2-22M, ktorými je možné ovládať 4 svetelné obvody. Jeden stmievač zaberá 3 moduly DIN a je na 2 kanály, čiže na 2 nezávislé svetelné obvody, každý s maximálnym príkonom 500 W. Momentálne sa využívajú 3 stmievateľné obvody – hlavné svetlo v obývačke, chodba k izbám a dve svietidlá na stene vedľa televízneho príjmača. K dispozícii je tak ešte jeden rezervný stmievateľný obvod, ktorý sa dá vytvoriť jednoduchým zásahom v rozvádzači z ktoréhokoľvek svetelného nestmievaného okruhu v dome.

Bezdrôtové ovládanie iHC

Prostredníctvom wifi siete a špecifickej bezplatnej aplikácii iHC (iNELS Home Control) sa je možné zo smartfónu alebo tabletu pripojiť sa na centrálnu riadiacu jednotku CU2-01M. Tá obsahuje ethernetový port, ktorý slúži nielen na programovanie ale aj na komunikáciu systému. Okrem iného má riadiaca jednotka integrovaný aj web server. Komunikačná dátová sieť v dome je riešená cez smerovač (router), za ktorým sa nachádza prepínač (switch), do ktorého je pripojený aj bezdrôtový prístupový bod. Ten pokrýva dostatočným signálom prakticky celý dom vrátane vonkajšej terasy a vďaka tomu je možné zo smartfónu alebo tabletu ovládať všetky do systému integrované technológie vrátane na sieť pripojených dvoch exteriérových IP kamier. Po zriadení verejnej IP adresy bude možné ovládať ako aj mať pod kontrolou, celý dom z ktoréhokoľvek miesta na zemi, kde bude k dispozícii pripojenie na internet. Vďaka spomínanej aplikácii tak bude používateľ vždy jednou nohou doma.

Príprava teplej vody pre TÚV a vykurovanie

V celom dome je na systémových doskách REHAU položené podlahové vykurovanie na báze teplej vody, ktoré je riadené systémom iNELS. V technologickej miestnosti ako aj v šatníku sa nachádzajú rozdeľovače s inštalovanými termoelektrickými pohonmi. Tie púšťajú vodu do jednotlivých vetiev. Termopohony sú vo verzii, keď sú otvorené bez štandardného sieťového elektrického napätia 230 V. V prípade požiadavky na kúrenie, pokiaľ je v miestnosti nižšia teplota ako požadovaná, sa rozopne relé, termohlavica stratí napájanie, otvorí sa a pustí do vykurovacej vetvy vodu s teplotou maximálne 34 °C. Voda sa zohrieva v kotli na požadovanú teplotu na základe informácie z ekvitermického čidla umiestneného na severnej strane fasády.

V koncepcii sa nerieši komunikácia s kotlom, ktorý disponuje vlastným ekvitermickým riadením. Kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 242-F s integrovaným 150 litrovým zásobníkom a maximálnym výkonom 19 kW pripravuje samostatne vodu pre vykurovanie a zvlášť TÚV. Vyhrievaniu TÚV významne pomáha aj slnečný kolektor s plochou 2 m2 umiestnený na streche. Vykurovanie disponuje na základe časového harmonogramu spracovaného v systéme iNELS štyrmi režimami – útlm, minimum, normal a komfort. Za jeden rok prevádzky bol horák kotla v činnosti 2000 hodín, čo je približne 22% celkového ročného času. Mesačné zálohy na plyn sa po roku bývania a prevádzky ustálili na 60 Eur za mesiac.

Pre každú miestnosť a teda každý vykurovací okruh je možné zvoliť osobitný vykurovací režim podľa želania. V spálni sa nachádza digitálny izbový regulátor IDRT2 pripojený na systémovú zbernicu CIB. Umožňuje zmeniť žiadanú hodnotu teploty v miestnosti o ± 3 °C v polstupňových krokoch. Požadovanú teplotu ostatných miestností je možné meniť prostredníctvom smart aplikácie iHC v telefóne alebo tablete.

Zabezpečovací systém

Na strategických miestach sú v celom dome umiestnené PIR senzory pohybu. Tie sú od spoločnosti Jablotron (použiť sa dá v zásade akýkoľvek výrobca) a sú pripojené na riadiaci systém iNELS vo forme vyvážených digitálnych vstupov. Okrem toho sú všetky dvere a okná s otváraním vybavené magnetickými kontaktmi. Ako hlásič narušenia domu slúžia exteriérová a interiérová siréna spoločne  s GSM bránou, ktorá je rovnako súčasťou dodávky systému iNELS. GSM komunikátor GSM2-01 sa využíva ako prenášač informácií na pult centrálnej ochrany súkromnej zabezpečovacej spoločnosti  a v prípade prijatia informácie o narušení objektu realizuje okamžitý výjazd. SMS správy a prezváňanie tohto komunikátora umožňujú užívateľovi ovládať systém ako aj byť informovaný o stavoch v objekte aj prostredníctvom GSM siete.

Súčasťou riadiaceho systému iNELS sú jednotky digitálnych vstupov s označením IM2-140M. Na jednu jednotku je možné pripojiť 14 digitálnych vstupov. V rozvádzači sú umiestnené dve jednotky, pričom každá z nich má 12 V výstup s max. prúdom 150 mA, ktorým sa  v tomto prípade elektricky napája maximálne 8 PIR senzorov. Druhá jednotka spracováva signály z magnetov okien, dymového senzora  v kuchyni a zároveň napája zvyšné PIR senzory.

Centrálny riadiaci systém plní funkciu centrály elektrického zabezpečovacieho systému a aj z toho dôvodu je jeho napájanie zálohované záložnými batériami s dostatočnou kapacitou. Zadávacia klávesnica KEY2-01 pri vchodových dverách do domu je pripojená priamo na zbernicu a slúži len na zakódovanie resp. odkódovanie domu. Samozrejmosťou je hlásenie príchodového a odchodové času.

Neporovnateľný komfort za 20% investície navyše

Nasadenie prvkov inteligentnej elektroinštalácie stálo v konečnom účtovaní približne iba o 20% viac ako keby sa dom realizoval  s konvenčnou elektroinštaláciou. Výstižne to popísal sám majiteľ: „Ten komfort za tie peniaze stojí, nie? Dvadsať percent navyše za to, že jednotlivé technológie o sebe vedia.“ Po tom, čo sme videli na vlastné oči, nejde nesúhlasiť.
Radi by sme sa poďakovali majiteľovi domu Danielovi Beňovi, projektovému manažérovi systému iNELS v spoločnosti ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. za odborný výklad počas našej návštevy.