O výhodách LED osvetlenia sa v súčasnosti dočítate takmer všade. Spomenúť môžeme napríklad úsporu energie až do výšky 85 %, zníženie emisií CO2, dlhú životnosť svetelnej sústavy, ako aj možnosť stmievania. Projekt výmeny výbojkového osvetlenia za LED sa realizoval vo výrobnom podniku Mondi SCP.

Líder v papierenskom a obalovom priemysle na Slovensku a kľúčový člen skupiny Mondi sa prezentuje viac ako 77 % „zelenou“ výrobou. Na ekologickosť sa prihliadalo aj pri voľbe svietidiel, nakoľko produkty firmy LEADER LIGHT sú 100 % recyklovateľné. Zároveň sa pri výbere svietidiel dodržala aj aktuálna európska technická norma o osvetľovaní pracovných priestorov v interiéroch STN EN 12464-1, platná od marca 2012. Pri osvetľovaní pracoviska treba pre zamestnancov vytvoriť optimálne podmienky pre zrakový výkon. Osvetlenosť pracovného prostredia ovplyvňuje skutočnosť, ako rýchlo a bezpečne dokážeme vnímať a vykonávať potrebnú zrakovú úlohu.

Výrobná hala spoločnosti Mondi SCP má celkovú plochu 108 x 80 m, pričom svietidlá sa montovali do výšky 8,50 m. Priemerná intenzita osvetlenia pracovného priestoru je >590 lux. Keďže firma má nepretržitú 24-hodinovú prevádzku, rovnako aj osvetlenie funguje 24 hodín denne. Na výmenu výbojkového osvetlenia sa použili LED svietidlá LL High Bay s teplotou 4 500 K. Chladná biela farba svetla podporuje vitalitu a ostražitosť a zároveň produktivitu práce.

LL High Bay je sofistikované vysokovýkonné LED svietidlo určené na osvetlenie veľkoplošných priestorov so životnosťou 75 000 hodín. Vyrába sa v dvoch základných variantoch: so spínacím alebo stmievateľným predradníkom 0 – 100 %. Svietidlo sa dodáva komplet s predradníkom a nastaviteľným držiakom na povrchovú montáž. Okrem priemyselných hál a skladov sa môže použiť aj pri osvetlení komerčných a verejných priestorov, nákupných centier a vlakových, autobusových alebo letiskových hál. Celkovo sa vymenilo 201 kusov 1 150 W halogénových výbojok za 296 kusov LED svietidiel LL High Bay P360 180W. S novým LED osvetlením sa vo výrobnej hale spoločnosti Mondi SCP dosiahla ročná úspora na prevádzke osvetlenia viac ako 120 000,- €, čo percentuálne predstavuje úsporu energie až 77 %. Výmena osvetlenia sa odrazila aj pri poklese energie a CO2:

Pokles CO2 o 778 ton/rok*
Pokles energie o 1557 MW hod./rok*

* Úspory sú prepočítané na celoročnú 24-hodinovú prevádzku.

Pri projekte výmeny osvetlenia vo firme Mondi SCP s 24-hodinovou prevádzkou neboli použité žiadne elektronické moduly ako univerzálny doplnok k svietidlám, ktorý dokáže predĺžiť životnosť svietidla o ďalších 10 % – 30 %, a teda aj zvýšiť funkčnosť svetelnej sústavy. Prínos inovovaného osvetlenia možno zhrnúť do základných bodov:

  • primárne firma Mondi SCP dosiahla výrazný pokles príkonu elektrickej energie až o 77 %,
  • zároveň sa zvýšil vizuálny komfort a rovnomernosť osvetlenia,
  • nové osvetlenie prinieslo aj vyšší index farebného podania CRI 80,
  • dôležitým faktom je aj zníženie emisií CO2 pri výrobe elektrickej energie,
  • v neposlednom rade možno hovoriť aj o predĺžení životnosti svetelnej sústavy a minimalizácii nákladov na jej údržbu.

Firma LEADER LIGHT ponúka v rámci LED projektov nielen priemyselné osvetlenie, ale aj osvetlenie pozemných komunikácií, verejných priestorov a budov a športovísk. Spolu s partnerom firmou EcoLed Solutions, a. s, poskytuje aj prefinancovanie týchto projektov.

Mgr. Martina Chabadová
marketing specialist
Leader Light s.r.o.