Detailná špecifikácia, dobrý projekt

Na základe jasnej investorovej predstavy, čo a akým spôsobom chce v budove riadiť, ovládať a regulovať, sme pripravili detailný návrh inštalácie s vyšpecifikovaným hardvérom. Po niekoľkých konzultáciách s investorom a architektom sme upravili špecifikáciu do definitívnej podoby tak, aby v nej boli vhodne zakomponované ovládacie prvky v súlade s dizajnom interiéru i efektívne začlenené plánované technológie. Následne sme pristúpili k vypracovaniu realizačného elektroprojektu.

Rozvádzače a kabeláž

Ďalšiu etapu realizácie predstavovala výroba dvoch rozvádzačov s rozmermi 80 x 160 x 18 cm. Tie boli vybavené hardvérom a kompletizované v sídle dodávateľa a po dokončení hrubej stavby, inštalovaní bleskozvodu a namontovaní okien a dverí osadené v technickej miestnosti. Súčasne s výrobou rozvádzačov sa začalo aj s montážou silovej kabeláže v objekte do tzv. hviezdice a montážou slaboprúdovej 4-vodičovej zbernice RS485 prepájajúcej jednotlivé miestnosti, v ktorých budú neskôr nainštalované ovládače.

Technológie, externé systémy

Priebežne prebiehali konzultácie s dodávateľmi technológií, ako rekuperácia, tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie, konvektory či stropné chladenie, o najvhodnejšom pripojení a efektívnom začlenení do inteligentného systému. Keďže ide o administratívnu budovu a investor chcel zabezpečiť plynulý chod prevádzky, rozhodol sa pre použitie 14 kW dieselagregátu, z ktorého bude inteligentný systém v prípade výpadku elektriny napájať vybrané okruhy zásuviek a spotrebičov.

Dodávatelia externých systémov – kamerového, požiarneho a zabezpečovacieho – postupne inštalovali svoje zariadenia a rozvody a následne sme ich pripojili k inteligentnému systému. Informácie zo zabezpečovacieho systému sme využili v Domintelli napr. pri vytváraní scén „príchodu“ či „odchodu“ (rozsvietenie svetiel v príslušnej časti budovy, rôzne zmeny vykurovacieho režimu či vypnutie všetkých zásuviek a svetiel pri odchode). Prepojenie inteligentného systému s EPS zas umožní v prípade požiaru automaticky vypnúť všetky zásuvkové okruhy a spotrebiče, vytiahnuť žalúzie a rolety v objekte a rozsvietiť bezpečnostné núdzové osvetlenie.

Práce pokračovali aj v exteriéri – inštalovali sa vyhrievacie káble na ohrev chodníkov a snímače dažďa a snehu. Riadené sú inteligentným systémom tak, aby v zimných mesiacoch udržiavali chodníky, prístupové cesty a terasy bezpečné a suché.

Výber dizajnu

Po nanesení omietok a vymaľovaní interiéru, osadení podláh, dlažieb a svietidiel sme pristúpili k montáži ovládačov. Investor si do kancelárskych priestorov zvolil programovateľné tlačidlá a dotykové LCD displeje so snímačmi teplôt v dizajne leštený hliník. V skladových priestoroch a garáži boli použité hliníkové mechanické tlačidlá, ktoré sú pripojené k inteligentnému systému cez digitálne vstupy.

V prechodových častiach interiéru i exteriéru spínajú osvetlenie detektory pohybu, magnetické kontakty na dverách a pod.Ovládanie celého systému z kancelárie riaditeľa umožňuje farebná dotyková obrazovka, ktorá zároveň plní aj funkciu videovrátnika. Celú zostavu dopĺňa diaľkový ovládač v hliníkovom vyhotovení. Samozrejmosťou je ovládanie aj programovanie systému cez počítač – LAN či wifi. Pohodu na pracovisku zas zabezpečí multiaudio.

Nemalou výhodou programovateľných ovládačov je ich univerzálnosť, takže si ich investor bude môcť kedykoľvek v budúcnosti preprogramovať na iný účel ovládania.

Programovanie a oživenie

Finálnou etapou prác bolo samotné oživenie a programovanie systému. Užívateľsky príjemný softvér umožnil vytvoriť niekoľko teplotných režimov riadiacich podlahové vykurovanie a stropné chladenie v rôznych častiach objektu s nadväznosťou na prítomnosť osôb. Podlahové konvektory pomáhajú podlahovému vykurovaniu rýchlo docieliť požadovanú teplotu pri príchode pracovníkov a zároveň zabraňujú roseniu okien. Vykurovanie i chladenie sú efektívne prepojené s ovládaním vonkajších žalúzií a roliet na strešných oknách. Tie sa okrem iného automaticky otvárajú či zatvárajú na svitaní a po súmraku či na základe informácií z meteostanice a prístupového systému. Inteligentný systém ovláda aj sieťky na hmyz či vstupné a garážové brány.


Mgr. Jaroslava Červeňáková
EL-MONT Prešov