„S pôvodnou osvetľovacou sústavou sme mali obmedzenú kontrolu nad osvetlením, takže vypnutie malej časti osvetlenia muselo byť vykonané ručným odpojením jednotlivých svietidiel. Bolo to časovo aj finančne náročné, pretože svietidlá boli zavesené v 10 metrovej výške. Časté výmeny svietidiel boli ďalšou záťažou pre náš rozpočet na údržbu,“ hovorí Brian Cole, prevádzkový riaditeľ ExCeL.

Okrem toho, ExCeL London má silný záväzok k trvalej udržateľnosti a má certifikáty životného prostredia ISO 14001 a ISO 2012, ktoré stanovujú štandardy udržateľnosti pri priemyselných výstavách. Nové riešenie osvetlenia prispelo k veľkým úsporám emisií uhlíka, ktoré boli dosiahnuté v posledných rokoch a zvyšuje atraktivitu pre zákazníkov so silnými záväzkami k trvalej udržateľnosti.

Pôvodné riešenie osvetlenia bolo staré 13 rokov a pozostávalo z 2045 svietidiel na vysokom závese so 400 W sodíkovými výbojkami. Dodaný projekt spoločnosti Philips a technikov spoločnosti Elite nahradil pôvodné riešenie 2145 LED svietidlami GentleSpace 138 W, čím sa dosiahli viac ako 60 % úspory energie. Úspory energie a nákladov na údržbu poskytnú návratnosť investície do troch rokov. Ďalšou výhodou bol súhlas spoločnosti Philips o rozložení nákladov na investíciu do dvoch finančných rokov. Svietidlá GentleSpace sú ovládané riadiacimi systémom DALI (Digital Addressable Lighting Interface), ktorý umožňuje individuálne stlmenie alebo vypnutie svietidiel z hlavného počítača alebo pomocou tabletu z priestorov haly. 

„Riadiaci systém je jednoduchý na obsluhu pre našich zamestnancov a už ho využilo veľa vystavovateľov. Napríklad na nedávnej výstave chceli organizátori vypnúť 50 % osvetlenia. Táto požiadavka by bola naozaj náročná pri pôvodnej osvetľovacej sústave, ale nový systém nám umožnil splniť túto požiadavku veľmi ľahko a presne. Nové riešenie osvetlenia nám okrem lepšej kontroly ponúka aj oveľa lepšiu kvalitu osvetlenia. Kým niektoré firmy sa nám snažili predať svietidlá, spoločnosť Philips nám pomohla pochopiť význam teploty chromatickosti a podania farieb. Nové osvetlenie je zároveň cenným predajným nástrojom a oproti iným miestam má veľkú výhodu, keďže zlepšuje prezentáciu vystavovateľov, ktorí už nemusia inštalovať dodatočné osvetlenie, aby doplnili nedostatočné osvetlenia haly,“ pokračuje Brian Cole.

„Spoločnosť Philips zvládla projekt veľmi efektívne bez najmenších problémov od podpisu zmluvy až po realizáciu. Konečný výsledok je vynikajúci, dokonca sme privítali aj návštevníkov z iných výstavísk, ktorí majú presne také problémy s osvetlením priestoru ako sme mali my,“ dodáva Brian Cole.
Modernizáciou osvetlenia pomocou GentleSpace LED svietidiel Philips pre vysoké haly, ExCel London významne znížil emisie oxidu uhličitého a zároveň zlepšil kvalitu a flexibilitu nastavenia pre vystavovateľov a návštevníkov.

www.lighting.philips.sk