Nová centrála spoločnosti rozšírila po svojom presťahovaní sa do nových priestorov aj počet zamestnancov z 2 000 na 4 500. Výkonný riaditeľ spoločnosti DML Fire Systems Declan Murphy skonštatoval „Realizácia projektu nasadenia protipožiarneho systému v novej centrále AIB bola rozsiahla akcia, obzvlášť pre veľkosť átria, a preto sme museli veľmi dobre zvažovať, na akých produktoch postavíme protipožiarny systém. Vybrali sme nakoniec produkty spoločnosti Gent, a to hlavne kvôli jednoduchosti ich programovania, ale aj preto, že dokázali veľmi dobre a esteticky zapadnúť do interiéru budovy novej centrály AIB.“ Pre centrálu takej významnej bankovej inštitúcie je mimoriadne dôležité, aby sa čo najviac obmedzil vznik falošných alarmov. Inteligentné vyhodnocovanie signálov z optických snímačov tepla dymu S-Quad zaručuje, že alarmy sa aktivujú len v takom prípade, keď ide o skutočné ohrozenie vyžadujúce zásah alebo evakuáciu.

Nová centrála AIB pozostáva z troch blokov, z ktorých každý má päť poschodí. V celej budove bolo nainštalovaných celkom deväť riadiacich panelov Vigilon, čo stačilo na pokrytie budovy tejto veľkosti. Kombinácia panelov Vigilon a snímačov S-Quad bola zvolená pre pokročilú technológiu snímania, ktorá umožňuje lokalizovať a identifikovať oheň rýchlo a jednoducho. Softvér, ktorý beží v riadiacich paneloch, zaručuje, že falošné signály prichádzajúce na vstup týchto systémov, ktoré nie sú dôsledkom reálneho ohrozenia ohňom, sú ignorované alebo označené ako falošné. Zo vzájomnej diskusie medzi architektonickou kanceláriou Delap&Waller a realizátorom DML Fire Systems sa nakoniec na ochranu átria vybrali lúčové snímače radu 34740. Snímače sú inštalované vždy ako dvojica.

Ak infračervený lúč, ktorým sú tieto snímače vzájomne spojené, je prerušený dymom, snímače sa aktivujú. Snímače majú zabudovanú analógovú technológiu detekcie, ktorá dokáže odfiltrovať prerušenia lúča z iných dôvodov, napr. ľuďmi či zatienením. Môžu byť od seba vzdialené 2 až 100 m, pričom na jednej slučke možno nainštalovať maximálne 16 párov snímačov. Riešenie od spoločnosti Gent vybral Eamonn Carty, riaditeľ inštalačnej spoločnosti Patrick Lynch Ltd, ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu Jones Engineering Group. Eamonn Carty zvolil pre tento projekt multifunkčné snímače spoločnosti Gent ako najvhodnejšiu možnosť, aby v jednom zariadení získal aj zvukové hlásiče, ktoré bolo potrebné nainštalovať tiež v celej budove. Tým sa odbúrala potreba pridávať ďalšie samostatné zariadenie a riešiť ich prepojenie v rámci budovy.

Snímače S-Quad sústreďujú do jedného zariadenia štyri rôzne funkcie – okrem samotného snímača je to aj zvukový hlásič, hlasová výstraha a výstražné blikajúce svetlo. Takéto zariadenie predstavuje inovatívne riešenie na odhalenie a hlásenie požiaru. Tým sa obmedzuje počet rôznych samostatných zariadení vyžadujúcich rozsiahle káblovanie, ktoré by dokázali zabezpečiť podobnú úroveň ochrany. Z pohľadu majiteľa budovy predstavuje toto moderné riešenie cenovo výhodnejšiu voľbu. „Naďalej pokračujeme pri podpore tohto projektu priebežnými údržbárskymi výkonmi a spoločnosti Gent sme vďační za prvotriednu kvalitu podpory, ktorú nám poskytli pri všetkých technických otázkach,“ dodáva Declan Murphy.

Zdroj: Allied Irish Bank, Case Study, DML Fire Systems Ltd., máj 2010, dostupné online 20. 4. 2012