„Certifikácia odzrkadľuje naše úsilie a záväzok energetickej efektívnosti, ako aj naše znalosti v tejto oblasti,“ vysvetľuje Frédéric Abbal, prezident Schneider Electric Francúzsko. „V dnešnej dobe, viac ako kedykoľvek predtým, smerujeme k najvyšším štandardom v energetickom manažmente pre zákazníkov ale aj pre nás samotných. HIVE ukazuje cestu ako efektívne riadiť energetickú výkonnosť. Podobné riešenia sú plne replikovateľné aj u našich zákazníkov.“

HIVE

  • Rozloha viac ako 35 000 m2
  • Energetická spotreba na úrovní 80 kWh/m2 za rok
  • 3000 chladiacich trámov
  • 1700 pracovníkov
  • 4510 svietidiel

Energetický štandard ISO 50001 definuje požiadavky na vývoj, implementáciu, údržbu a skvalitňovanie systémov energetického riadenia. Je navrhnutý tak, aby pomáhal neustále zlepšovať energetickú výkonnosť komerčných a priemyselných budov, optimalizoval ich využívanie a znižoval prevádzkové náklady. Schneider Electric začal vo svojej centrále s prípravou systému riadenia energie na certifikáciu na konci roku 2010. Certifikát ISO 50001 jej udelil AFNOR, ktorá je hlavnou francúzskou certifikačnou organizáciou, vo svete tiež patrí medzi certifikačnú špičku.

  • ISO 50001
    Je momentálne najvyšší štandard pre riadenie energií. Tento štandard definuje požiadavky na vývoj, realizáciu, údržbu a zlepšovanie systémov energetického riadenia. Je nastavený tak, aby pomohol organizáciám zlepšovať energetickú výkonnosť svojich komerčných a priemyselných budov. Zároveň pomáha optimalizovať ich energetickú spotrebu a znižovať prevádzkové náklady. V neposlednom rade pomáha znižovať environmentálny dopad na životné prostredie.

„Minulý rok,“ pokračuje Fréderic Abbal, „sa HIVE stala prvou budovou vo Francúzsku, ktorá bola certifikovaná HQE Exploitation, ISO 14001 a NF EN 16001 štandardami, ktoré uznávali náš pozitívny prístup odkedy sme sa do budovy nasťahovali v januári 2009. Dnes sme dosiahli ďalší významný míľnik.“ Po vzore HIVE, aj ďalšie budovy Schneider Electric smerujú k „zelenej.“ Obchodné a R&D centrá v oblasti Grenoble už získali certifikácie NF EN 16001 a momentálne sa pripravujú na získanie ISO 50001 štandardu.

www.schneider-electric.com