Dizajn interiéru a technické vybavenie teda nie sú v prípade nového sídla Rádia Expres jedinými zaujímavosťami. Na ochranu elektrickej inštalácie využili v Rádiu výkonové ističe, ktoré ako prvé na svete v sebe okrem dokonalej ochrany zahŕňajú aj komplexné meranie elektrických parametrov. Vďaka tomu je možné sledovať pretekajúci prúd, napätie či kvalitu siete a to pripojením sa z akéhokoľvek počítača na konkrétnu IP adresu.

Inštalácia týchto ističov je prvým krokom k monitorovaniu a následnému šetreniu a smerovaniu nákladov za elektrickú energiu.Ističe novej generácie Compact NSX umožňujú navyše sledovať spotrebu a kvalitu elektrickej energie na každom zariadení zvlášť,“ vysvetľuje Pavol Chovanec, generálny riaditeľ Schneider Electric Slovensko, ktorá unikátny produkt dodávala.

Pre každého užívateľa elektrickej energie je dôležité, aby vedel, za čo vlastne platí. Inteligentné riešenia ponúkajú našim zákazníkom možnosť sledovať svoje náklady a ušetriť v priemere 30 %,“ hovorí Pavol Chovanec. „Okrem toho je dôležitá ochrana. Jej zlyhanie totiž môže mať za následky ohrozenie osôb a majetku, a v tomto prípade môže spôsobiť napríklad prestoje vo vysielaní či výpadok niektorých serverov.

Jedinečné riešenie tak vyhovelo vysokým nárokom na modernú technológiu, pričom inštalácia je pripravená na aj budúce požiadavky. Práve tejto požiadavke vyhovuje Compact NSX, zatiaľ jediný istič na trhu s multimetrom zabudovaným vo vypínacej spúšti. Ďalšej požiadavke - umožniť pripojenie na monitorovací systém z viacerých počítačov súčasne, a to za minimálne náklady na riešenie, vyhovel integrovaný webserver EGX300. Ten poskytuje možnosť súčasného pripojenia až 64 ethernetových spojení, pričom nevyžaduje neustále bežiaci server, ale všetky aplikácie spracováva v samotnom tele.

Práve efektívnosť je v partnerstve Rádia Expres so Schneider Electric styčným bodom. Rádio Expres si svojich dodávateľov vyberalo dôkladne. Rozhodnutie podľa člena predstavenstva Rádia Expres Františka Marona ovplyvnila kvalita ponuky, jej cena a popredajný servis, ako aj prístup k zákazníkovi. „Až 80 % požiadaviek sme vybavili telefonicky,“ dodáva F. Maron.

Monitorovanie nákladov na energie a ich znižovanie je trendom, o ktorý sa podľa P. Chovanca zaujíma čoraz viac firiem: „Pojem energetická efektivita dnes rezonuje na každom kroku, nielen v oblasti elektrickej energie. Postupne sa podniky, rôzne prevádzky, administratívne budovy, školy, sústredia na rozumnejšie využívanie a smerovanie energie, za ktorú platia." Samotná inštalácia v Rádiu Expres zahŕňa 18 kompaktných výkonových ističov. Monitorovaných je všetkých 18 vývodov, rôzne okruhy ako záložné zdroje, podlahové kúrenie, klimatizácia a vzduchotechnika, ohrev generátora, serverovne či osvetlenie.

"Podobné produkty a riešenia je možné využiť nielen v nových, ale aj v existujúcich rezidenčných a kancelárskych budovách či výrobných halách. Cieľom je sledovať potrebné parametre, zbierať a analyzovať informácie o jednotlivých spotrebičoch, potom navrhnúť úpravy, realizovať výhodnejšie využívanie, prípadne automatizovať vybrané procesy a následne ich monitorovať.Záujemcovia o inteligentné riešenia si pritom môžu vyberať tie najvhodnejšie od jednoduchých meracích systémov až po komplexné riešenia na zefektívnenie využívania energií. Vstupné náklady bezpečne vyváži rýchla návratnosť,“ uzatvára P. Chovanec.

www.schneider-electric.com