Na nezávislé osvetlenie viacerých objektov z jedného miesta sú použité modulárne svietidlá Targetti Mondial F1. Je ich možné jednoducho kombinovať a tým umožňujú dosiahnuť veľké množstvo konfigurácií a svetelných riešení v jednom celku. Takto sme prvými modulmi na oboch stranách sústavy osvetlili oblúk v hlavnej lodi. Vďaka teplej farbe svetla halogénových žiaroviek Halospot AR111 s výborným podaním farieb sú dokonale zvýraznené zreštaurované fresky. Ďalším modulom na jednej strane je akcentované osvetlenie na sochu Panny Márie a na druhej strane zase na sochu Ježiša Krista.

Aby sme zabránili možnému oslneniu, sú do optických častí svietidiel inštalované protioslňujúce mriežky. Na osvetlenie oltára, svätostánku, kríža a obrazu svätých sú opäť použité svietidlá Mondial F1 so štyrmi modulmi na oboch stranách. Jednotlivé moduly tvoria halogénové žiarovky Decostar ECO 35 W 24 a halogenidové výbojky 70 W s indexom podania farieb Ra 90 a teplotou chromatickosti 3000 K. Tento priestor je v kostole veľmi dôležitý, nakoľko práve sem smerujú všetky pohľady veriacich, preto bolo potrebné zabezpečiť kvalitné vertikálne osvetlenie. Svietidlá boli umiestnené za stĺpy, aby nerušili a neoslňovali veriacich.

Svietidlá umiestnené na stenách a na strope pod chórom, plniace prevažne úlohu hlavného osvetlenia, sú vyrobené z kovového rámu bielej farby v kombinácii s bielym sklom so saténovým povrchom. Sú určené na prevádzku s kompaktnými žiarivkami i žiarovkami. Veriacim zabezpečujú potrebnú horizontálnu intenzitu osvetlenia, dôležitú najmä pri čítaní z modlitebných knižiek. Keďže každý priestor v kostole má inú atmosféru a vykonávajú sa v ňom odlišné obrady, ale aj kvôli zjednodušeniu ovládania osvetlenia, sme v kostole aplikovali inteligentný riadiaci systém osvetlenia iLight od Cooper Controls.

Komunikáciu medzi zariadeniami na sieti má na starosti komunikačná zbernica CAN (Controlller Area Network), ktorá sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a nízkou poruchovosťou. Každému zariadeniu siete je pridelený identifikátor (ID), ktorý je v celej sieti jedinečný. Identifikátor definuje obsah prenášanej správy a zároveň i prioritu správy. Príjem správ môže byť mnohonásobný. Maximálna prenosová rýchlosť je na zbernici 1 Mb/s. Systém v kostole pozostáva z dvoch spínacích 8 – kanálových jednotiek typu SCMS0810 s možnosťou pripojenia až 10 A na kanál, jednej adaptívnej 4 – kanálovej stmievacej jednotky typu SCMA0402 s max. zaťažením 10 A a jednej riadiacej jednotky typu MPM2400 s možnosťou nezávisle ovládať až 24 spínaných/stmievaných ­kanálov.

Zariadenia sú umiestnené na DIN lište v rozvádzači umiestnenom v sakristii a s ovládacím tlačidlovým panelom a dotykovou obrazovkou sú navzájom prepojené CAT5 FTP káblom ukončeným na obidvoch stranách 120 Ω odporom. Ovládací ­tlačidlový panel je umiestnený na stene v chodbe hneď pri vstupe do kostola. V okamihu prvého stlačenia tlačidla sa spustí požadovaná ­svetelná scéna na zabezpečenie osvetlenia potrebného na bezpečný pohyb po kostole, prípadne na presun do sakristie k centrálnemu dotykovému ovládaciemu panelu. Ovládací tlačidlový panel zostane ­zablokovaný, pokiaľ nedostane po CAN sieti požadovanú informáciu na jeho opätovné odblokovanie.

Týmto je zabezpečené nepovolané ovládanie osvetlenia, ktoré by mohlo byť nežiaduco spustené návštevníkmi kostola. V sakristii sa nachádza centrálna dotyková 3,5’’ LCD TFT obrazovka s rozlíšením 320 x 240 pixelov s vlastnou flash pamäťou. Jej vzhľad je plne programovateľný s podporov vloženia vlastných grafických podkladov vo formáte jpg, bmp a iných. Takto sme vytvorili intuitívne grafické prostredie, ktoré zabezpečuje zjednodušené ovládanie a spúšťanie svetelných scén poverenou ­osobou pre rôzne príležitosti. Spolu bolo v spolupráci s vdp. Štefanom Albertym vytvorených 20 svetelných scén uložených do energeticky nezávislých pamätí riadiacich jednotiek. Každá vytvorená scéna je jedinečná,

Príklady svetelných scén

Slávnostná omša – je svetelná scéna využívaná počas sviatkov a slávnostnej svätej omše. Je výkonovo najnáročnejšia a počas ­danej scény sú zapnuté všetky svietidlá, ktoré umožňujú dobré ­čítanie, ale aj všetky svietidlá zdôrazňujúce architektúru priestoru a sakrálne symboly. Rozsvietené sú aj osvetľovacie telesá pre presbytérium a pri vstupe.

Nedeľná omša – je svetelná scéna využívaná počas nedeľných svätych omší. Je podobná scéne Slávnostná omša, avšak ­niektoré okruhy sú vypnuté, napr. krížová cesta a osvetlenie kríža. Pri ­nedeľnej omši spojenej s premietaním sú vypnuté aj ďalšie svetelné okruhy, napr. osvetlenie oblúka a osvetlenie obrazu patrónov kostola.

Všedná omša – je svetelná scéna využívaná počas každodenných svätých omší. Má viacero podôb. Pri danej scéne sú zapnuté ­nástenné svietidlá na čítanie, osvetlenie za svätostánkom a osvetlenie presbytéria. Krížová cesta – je svetelná scéna mystického charakteru. Počas ­danej scény sú zapnuté svietidlá na osvetlenie kríža a 12 nástenných svietidiel pod obrazmi symbolizujúcimi putovanie Ježiša Krista z Pilátovho domu na horu Golgota. Svietidlá sú pri tejto scéne stmievané na 30 % a vytvárajú tak silnú mystickú atmosféru v ­danom priestore.

Odchod – svetelná scéna určená na vypnutie všetkých svietidiel. Pri zvolení danej svetelnej scény je aktivovaná sekvencia, ­ktorá v požadovaný čas automaticky vypne všetky svetelné okruhy v kostole, ale aj osvetlenie v prístavbe hoci je riešené klasickou elektroinštaláciou. V kostole bolo taktiež nutné myslieť aj na bezpečnosť veriacich. V prípade výpadku elektrickej energie sa automaticky zapne svietidlo s núdzovým modulom, ktoré zabezpečí požadovanú intenzitu osvetlenia potrebnú na bezpečné opustenie priestoru. Priestor kostola vo Viničnom získal vďaka novému osvetleniu ­slávnostnú, jedinečnú a mystickú atmosféru. Koniec koncov, môžete sa presvedčiť sami.

 

Ing. Richard Boboľ
ILUMA+, s.r.o.