Nainštalovanie fotovoltických panelov s celkovým výkonom 302 kW úplne pokrýva spotrebu nájomníkov centra a zároveň slúži ako systém tienenia priľahlého parkoviska proti arizonskému slnku. „Vždy sa mi páčila myšlienka prekrytia parkoviska pre nájomníkov a návštevníkov nášho centra a fotovotlické panely sú jednak dobrou kapitálovou investíciou, ktorá zvyšuje cenu nehnuteľnosti, jednak zlepšujú energetickú účinnosť. Vďaka tomu dokážeme, samozrejme, znížiť prevádzkové náklady,“ uviedol realitný investor.

Mikromeniče pomohli zrýchliť proces

Podľa Dillna Holmesa zo spoločnosti Cambio Energy pomohlo ­nasadenie mikromeničov vyriešiť hneď niekoľko úloh súvisiacich s návrhom a architektúrou celého systému. „Rozmýšľali sme nad nasadením reťazových prevodníkov, avšak mikromeniče sa pre tento typ aplikácie ukázali ako najvýhodnejšie, pretože celé riešenie je veľmi jednoduché. Odstránením vysokého jednosmerného napätia sa podarilo skrátiť čas, usporiť náklady a námahu spojenú s inštaláciou. Vďaka tomu, že všetky panely pracujú so striedavým prúdom, môžete veľa vecí, ktoré by ste museli mať pri inom type fotovotlických panelov, zo zoznamu dielov vyškrtnúť a len pridať ďalšiu úroveň prepojovacích skriniek. Jednoduché. Inštalácia šla veľmi rýchlo.“

Bezpečnosť ako kľúčový aspekt

Parkovacia plocha je miesto s veľkou premávkou, takže bezpečnosť fotovoltických panelov bola základnou požiadavkou investora. Okrem striktného dodržiavania stavebného postupu a bezchybnej práce inštalatérov prispelo k zvýšeniu bezpečnosti aj nasadenie už spomenutých mikromeničov. „Existuje nulová pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku vysokého jednosmerného napätia/prúdu, pretože všetky systémy pracujú so striedavým prúdom,“ uviedol D. Holmes.

Dostupnosť systému a 25-ročná záruka

Spojenie záruky na panely so zárukou na meniče je dôležitým faktorom, ktorý je možný so spoločnosťou Enphase Energy. To umožňuje odhaliť a vyriešiť problémy jednoducho,“ uviedol D. Holmes. „Navyše dokážeme monitorovať každý jeden modul. Aby fotovoltický systém dosiahol zaujímavú návratnosť investície, je potrebné, aby trvale dodával elektrinu. Vďaka systému mikromeničov sme od spustenia do prevádzky nezaznamenali žiadne výpadky meničov,“ dodal D. Holmes.

Zdroj: Made in the Shade With Carport Solar. Case Study. Cambio Energy. December 2012. Citované 29. 7. 2013.

Obrázky: Cambio Energy