Riešenie

Zvolilo sa riešenie v podobe služby Počítanie ľudí spoločnosti NetRex s.r.o., ktorá sa zaoberá vývojom a poskytovaním aplikácií moderných sieťových video technológií. Spoločnosť úzko spolupracuje s poprednými švédskymi výrobcami Axis Communications AB a Cognimatics AB, ktorých IP kamery a softvér používa vo svojich inštaláciách. Práve pomocou nich bolo možné splniť požiadavky, ktoré stanovila spoločnosť Adidas Central Europe East.

Nasadené kamery AXIS M3113-R v kombinácii so softvérom Cognimatics TrueView People Counter sú kompletne pripojené na centrálnu NetRex platformu, ktorá zaisťuje rad služieb, vrátane jednotného prístupu i kontroly funkčnosti zariadenia. Centrálna platforma zároveň výrazne šetrí náklady na ďalšie servery, ktoré nie je v tomto prípade nutné na predajne alebo centrálu spoločnosti zaobstarať.

Výsledok

Počítacie kamery poskytujú manažmentu v prehľadnej forme ucelené informácie o najsilnejších návštevných obdobiach. V kombinácii s dátami z pokladní dáva systém k dispozícii konverzné pomery, na ktorých základe dochádza k hodnoteniu výkonnosti jednotlivých predajní. Riešenie tiež poskytuje nástroj pre plánovanie zmien a marketingových akcií, ktorý je založený na skutočnom potenciáli návštevníkov namiesto historických transakčných údajov. „Presné, jednoduché a spoľahlivé riešenie. Musím povedať, že NetRex a jeho systém využívajúci špičkové AXIS kamery a TrueView People Counter softvér spĺňa naše očakávania i predstavy,“ povedal Jozef Barniak, Franchise Development Manager,Aadidas Group, CEE Market.

Video technológie nastupujú

Súčasné výkonné video technológie sú v tomto prípade využité pre počítanie osôb prechádzajúcich predajňami. Špičkové IP kamery Axis M3113-R vybavené výkonnou inteligentnou video aplikáciou TrueView PeopleCounter od spoločnosti Cognimatics AB poskytujú veľmi presné informácie nielen o počte prechádzajúcich osôb, ale tiež o ich smere prechodu. Na rozdiel od ostatných technológií, napr. optických závor, teda rozlišujú i niekoľko súčasne prichádzajúcich alebo odchádzajúcich návštevníkov. Presnosť video analýzy dosahuje skvelých 95 – 99%.

„Nasadené softvérové riešenie je založené na platforme AXIS Video Hosting System, ktorú sme intenzívnym vývojom značne prispôsobili našim i zákazníckym požiadavkám. Výhodou AVHS systému je jednoduchý prístup ku kamerám, dátam, možnosť nastavenia používateľských práv niekoľkých úrovní a veľmi jednoduchá rozšíriteľnosť i variabilita systému s mnohými možnosťami integrácie softvérov tretích strán,“ hovorí David Capoušek, riaditeľ firmy NetRex s.r.o., ktorá navrhla, inštalovala a prevádzkuje systém v prevádzkach spoločnosti Adidas. „Aplikácia TrueView People Counter integrovaná v systéme NetRex a používaná v pripojených kamerách je skutočne vynikajúcim a dlhoročnou praxou overeným prostriedkom pre meranie návštevnosti,“ pokračuje David Capoušek.

Systém prevádzkovaný na centrálnej platforme poskytuje spoločnosti Adidas špičkové riešenie bez nutnosti zaobstarania vlastných serverov, aplikácií alebo technického personálu, ktorý by sa o tento dodatočný hardvér musel starať. Jednou z mnohých užitočných funkcií centrálnej platformy je napríklad funkcia automatickej kontroly stavov zariadení k nej pripojených. V prípade odpojenia zariadenia alebo napríklad problému s počítaním obratom informuje obsluhu pomocou e-mailu alebo SMS správy.

Iba merateľné je možné zlepšiť

IP kamery pri vchodoch do predajní odosielajú na centrálnu platformu informácie o počte návštevníkov na jednotlivých pobočkách. Služba Počítanie ľudí NetRex tieto dáta spracováva a interpretuje  v podobe grafov a tabuľkových výstupov. Vďaka dátovému prepojeniu sú tieto informácie rovnako automaticky prenášané do ďalších interných systémov Adidasu.

Manažment spoločnosti má tak v rukách mocný marketingový i riadiaci nástroj. Pomocou neho vyhodnotí, či marketingové kampane plnia predajne potenciálnymi zákazníkmi. Zároveň umožňuje optimálne plánovanie nasadenia personálu na základe návštevnosti jednotlivých obchodov. Vďaka integrácii s pokladničným systémom firma získava možnosť merania tzv. konverzného pomeru, ktorý hovorí, koľko návštevníkov si skutočne niečo kúpi. Konverzný pomer je presne merateľný kľúčový parameter výkonnosti jednotlivých predajní a umožní tak porovnanie jednotlivých obchodov medzi sebou.

Súčasnosť a budúcnosť

Vedenie spoločnosti oceňuje, okrem vysokej presnosti a spoľahlivosti systému, tiež veľmi rýchlu a čistú inštaláciu, ktorá šetrí ďalšie náklady. K urýchleniu realizácie prispieva tiež to, že systém môže fungovať so súčasnými bezpečnostnými zásadami miestnej siete a nie je potrebné meniť žiadne nastavenia vrátane brány firewall. Služba Počítanie ľudí NetRex sa osvedčila a plánuje sa jej nasadenie i do ďalších regiónov.

www.axis.com