Základné technické parametre domu

Ročná merná potreba tepla – 13,9 kWh/(m2/a)

Blower Door Test – n50 = 0,26 1/h

Vykurovaná plocha – 146,9 m2

Tepelná strata (celkom 1 998 W) – 13,6 W/m2

Potreba primárnej energie – celková (OPV, vykurovanie, chladenie, pomocná elektrika a domáce spotrebiče) – 44,6 kWh/(m2/a)

Hmota a dispozícia

Prvotným orieškom bolo hmotové členenie stavby. Na vybranom pozemku už bola hotová základová doska určená na bungalov, ktorý nášmu zámeru vôbec nevyhovoval. Bola príliš malá na jednopodlažný dom a príliš veľká na dve plné podlažia. Preto sme sa rozhodli urobiť niečo iné, čo sa svojou mierkou začlení do okolia, no zároveň zostane samo sebou. Rodinný dom sme navrhli ako dvojpodlažnú stavbu – prízemie s obytným podkrovím. Hmota objektu je pomerne jednoduchá – obdĺžnikový pôdorys členený pozdĺžne na dvojpodlažnú časť s podkrovím a juhozápadnú jednopodlažnú časť zastrešenú plochou strechou.

Z uličnej strany je k domu pričlenené kryté parkovacie miesto a malý sklad. Všetko toto zakomponované spolu s oplotením do jedného celku podčiarkuje ľudskú mierku celého domu a rešpektuje okolité stavby. Vnútorná dispozícia je veľmi logická vzhľadom na každodenný život rodiny aj vzhľadom na orientáciu objektu na svetové strany. Prízemie patrí spoločným obytným miestnostiam a technickému zázemiu, podkrovie je súkromnou zónou na jednej strane detí, na druhej strane rodičov.

Na severovýchodnej strane sú kúpeľne, kuchyňa a technické zázemie. Obývaciu izbu na prízemí sme presvetlili rohovou posuvnou zasklenou stenou orientovanou na juh a juhozápad. Spálne v podkroví zasa veľkými vikiermi na juhozápadnej strane. Práve hmoty vikierov sú charakteristickým prvkom tohto domu, príjemne presvetľujú interiér a zovňajšku dodávajú originalitu. V procese návrhu zasa predstavovali hľadanie optima medzi zaujímavým dizajnom, tepelnotechnickými parametrami a financiami. V konečnom dôsledku s uspokojivým výsledkom.

Senec

Konštrukcie

Na ceste k pasívnemu domu sme sa však museli najprv vyrovnať s „dedičstvom“ po bývalom majiteľovi pozemku – s existujúcou spodnou stavbou. Po statickej stránke vyhovovala novému zámeru. Nová dispozícia domu a pôvodné základy sa dali zladiť, ale bolo nevyhnutné prispôsobiť spodnú stavbu požiadavkám pasívneho štandardu. Základové pásy sa museli po celom obvode odkopať, očistiť a zaizolovať izoláciou z XPS v potrebnej hrúbke.

Tiež bolo potrebné cez základy raziť trasy na nové vedenia inžinierskych sietí a zaslepiť pôvodné. Hrubá stavba bola vymurovaná z vápennopieskových tehál. Tento materiál dovoľuje vďaka svojej veľkej pevnosti murovať pomerne tenké a presné steny, čo je pri pasívnom dome zaizolovanom hrubou vrstvou tepelnej izolácie veľká výhoda. V našom prípade sme na obvodové steny použili vápennopieskové tehly s hrúbkou 175 mm. Na rad prišiel strop z filigránových dielcov, v ktorom sú zabudované vykurovacie a vetracie rozvody, časť elektroinštalácie a vetracie potrubia.

Často sa nás klienti pýtajú: „Čo ak sa v strope niečo pokazí, ako sa k tomu dostanem?“ Do stropov ukladáme vykurovacie hadice bez vzájomných spojov. Tie sú uložené mimo stropu. Elektroinštalácie sú uložené do chráničiek. Po kvalitne odvedenej práci všetkých profesií nie je dôvod na takéto obavy. Navyše do stropov ukladáme také inštalácie, pri ktorých nepredpokladáme potrebu dodatočného prerábania. Výrazným prvkom tejto stavby je sedlová strecha s piatimi vikiermi. Kvôli čistote tvarov vnútri podkrovia sme na konštrukciu strechy zvolili drevené nosníky v tvare I vysoké 40 cm. Po ich zaklopení z vonkajšej aj vnútornej strany sa vnútorné dutiny vyplnili fúkanou celulózou.

Výzvou zostali vikiere. Hľadali sme optimálnu tepelnú izoláciu, ktorá nám umožní zrealizovať čo najtenšie steny. Nakoniec sme zvolili fenolživicové dosky vo viacerých vrstvách, kladené do drevenej konštrukcie, zvonka všetko zabalené do tmavého plechu. Špeciálne tu bolo potrebné pamätať na stavebnú fyziku a overiť konštrukciu, aby sme vylúčili lineárne tepelné mosty a možnú kondenzáciu vodnej pary. Takisto si tu prišiel na svoje majster klampiar. Z exteriéru sme strechu a vikiere farebne zladili, aby spolu, napriek členitosti, tvorili jeden jasný celok.

Obvodové steny boli zaizolované sivým polystyrénom s hrúbkou 25 cm plus 5 cm minerálnej vlny kvôli požiarnej odolnosti. Fasáda je ukončená omietkou. Jednopodlažná časť je pre požadovanú menšiu hrúbku izolovaná fenolživicovou izoláciou v dvoch vrstvách, kladenou do dreveného roštu a ukončená dreveným odvetraným obkladom. Na plochej streche je extenzívny suchomilný porast rôznych skalničiek a tráv – zaujímavý prvok pri pohľade cez vikiere.

Dôležitým prvkom celého domu sú okná a dvere. Tu sme stavili na overenú kvalitu – drevené okná s izolačným trojsklom určené pre pasívne domy s exteriérovým tienením. V zime dobre chránia pred stratou tepla, počas slnečných dní v prechodných obdobiach zabezpečia solárne zisky a výrazne skrátia vykurovaciu sezónu, v lete kvalitné vonkajšie tienenie chráni interiér pred prehrievaním.

Senec 2

Technické vybavenie

V dome sa nachádzajú pec WODTKE Giro KK 51 na tuhé palivo, 6 m2 solárnych kolektorov a zásobník SISS 500/150L na vykurovaciu aj teplú vodu. Vetranie zabezpečuje vetracia a rekuperačná jednotka Paul Santos 370. Vetracia jednotka je napojená na soľankový okruh, ktorý zabezpečuje aj pasívne letné chladenie domu. Pec do pasívneho domu musí spĺňať mnohé podmienky. Napríklad centrálne nasávanie vzduchu z exteriéru, tesné dvierka ohniska, nízky výkon (väčšina tepla sa odovzdáva do zásobníka teplej vody), komín, ktorý nespôsobí vážny tepelný most v konštrukcii a pod. Všetky tieto požiadavky sa podarilo dosiahnuť a spolu s ostatnou technológiou spojiť do jedného funkčného celku, ktorý poteší úspornou prevádzkou a zabezpečí svojim užívateľom vysoký komfort.


Mgr. art. Bjorn Kierulf
Createrra s.r.o.