Honosne pôsobí už vstupná hala River House a iba potvrdzuje ­príslušnosť k elite slovenského developerstva. Renomovaná česká architektka Bára Škorpilová tu navrhla monumentálny obrovský luster zložený z 1200 dielov pripomínajúce kvapôčky ortute. Ide o atypické dielo vyrobené na objednávku spoločnosťou Artemide. Autorom pôvodného, rozmerovo menšieho svietidla je britský ­dizajnér Ross Lovegrove a výrobok nesie názov Mercure. Jedinečnosť celého systému spočíva okrem iného v tom, že je najväčším svojho druhu na svete. Zámerom bolo vytvoriť strop haly so zrkadlovým efektom.

Zložitá konštrukcia a náročná montáž

Luster sa skladá zo základných platní s rozmermi 2 x 1,2 metra vyrobených zo zrkadlového (supermirror) plechu. Tie sú dokladané ďalšími plechovými kazetami s osadenými svietidlami. Architektka si stanovila striktnú požiadavku, aby medzi lustrom a kazetami bola medzera maximálne do 1,5 cm. Samotný luster je jeden monolit rozprestierajúci sa na ploche približne 11 x 10 metrov, ktorého jednotlivé časti sa vyrezávali laserom. Jeho konštrukčné časti sú tak vyrobené s milimetrovou presnosťou. Luster sa nachádza vo výške takmer 6 metrov a pri jeho inštalácii bolo potrebné opatrne manévrovať, aby sa jeho polohoha zladila s umiestnením kaziet. Najnáročnejšou úlohou bola montáž celého kolosu, keďže jedna platňa váži od 150 do 200 kg.

Luster je vybavený najmodernejšími svetelnými technológiami ­súčasnosti v podobe LED zdrojov (cca 80 kusov). Na obsluhu ­svietidiel slúži riadiaci systém, v ktorom sa vytvorili aj svetelné scény podľa požiadaviek zadávateľa. Dodávku svietidiel ako aj náročnú montáž lustra zabezpečovala spoločnosť ILUMA +, s.r.o. Zložitosť montáže vystihuje jej samotné trvanie, ktoré zabralo dva týždne poctivej práce. Kazety sú osadené zapustenými LED svietidlami Quintessence 21W, 3000K od firmy Erco (cca 70 kusov). Montáž bola aj v tomto prípade špecifická. Každé svietidlo obsahuje vlastnú klietku a je zavesené na lanku. Presná výška zavesenia sa nastavovala prostredníctvom mikrometrického závitu. LED svietidlá Erco Quintessence boli primárne určené na zabezpečenie hlavného a akcentačného osvetlenia.

Prečo LED

Vzhľadom na výšku inštalácie a náročnosť údržby bol vhodnejším variantom výber LED svietidiel, ktoré sú spoľahlivejšie a majú podstatne dlhšiu životnosť (kvalitné LED svietidlá cca 50 000 hodín). „Na trhu je široký výber LED svietidiel, avšak len málo z nich je kvalitných. Vo všeobecnosti schádza z pásov z jednej várky len 5 až 10% kvalitných LED svetelných zdrojov s rovnakými parametrami. Renomovaní výrobcovia uvoľňujú do predaja práve tieto produkty a to je aj dôvod ich vysokej ceny,“ hovorí Ing. Viktor Doletina konateľ spoločnosti ILUMA.

Riadenie osvetlenia

Vzhľadom na prestížnosť daného projektu nemohlo byť ani riadenie osvetlenia ponechané na náhodu. Celý systém bol navrhnutý tak, aby bol kedykoľvek schopný splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky na svetelné scény. Riadenie osvetlenia celého priestoru vstupnej haly vrátane veľkého loga J&T je tak v réžii inteligentného riadiaceho systému iLight od Cooper Controls. Celý systém pozostáva zo štyroch inteligentných DALI jednotiek typu SCMD6400, adaptívnej stmievacej jednotky SCMA0402, astronomických hodín TC1 a tlačidla CRP073. V celom lustri Artemide Mercury s približne 1200 kusmi dielov pripominajúcich kvapôčky ortuťe je približne 80 kusov svetelných bodov rozdelených na polovicu a fyzicky prepojených do dvoch sieti ovládaných protokolom DALI.

Každý svetelný bod je možné individuálne identifikovať a priradiť do požadovanej svetelnej skupiny. Každú vytvorenú skupinu je možné individuálne stmievať, spínať, vytvárať sekvencie s možnosťou voľby časového nábehu (oneskorenia) svetelných scén a iné. Ďalšie dve siete spájajú približne 70 kusov svietidiel Erco Quintessence v strope. Každú DALI sieť má na starosti jedna riadiaca jednotka SCMD6400, ktorá dokáže individuálne adresovať maximálne 64 zariadení. Pomocou adaptívnej jednotky SCMA0402 sú ovládané svietidlá Artemide Skydro, LED pásy s vysokým výkonom a krytím okolo kvetináčov na podlahe a reklama.

Scény

Farba svetla sa zvolila teplá biela (3000 K). Inú teplotu chromatickosti má iba logo J&T, ktoré je kvôli zvýrazneniu nasvietené studenou bielou farbou svetla. Ústrednou scénou je nočné osvetlenie haly, ktoré navodzuje dojem oblačnej oblohy. Pri tejto nočnej scéne sa svetlo prelieva z jednej časti miestnosti na druhú a vyvoláva vo vás dojem pohybujúceho sa mraku. Nočná scéna sa spúšťa ­automaticky každý deň od 2100 na základe údajov astronomických hodín. Koncepčne je strop (luster) rozdelený na dve polovice, pričom každá polovica sa ďalej delí na niekoľko segmentov a každý z nich ešte na ďalšie štyri. Jednotlivé segmenty sa pri nočnej scéne pomaly rozsvecujú a zhasínajú a vytvárajú tak efekt oblakov. Podstata tvorby tejto scény spočívala v optimálnej synchronizácii prelínania rozsvecovania a zhasínania svietidiel.

Rozsvecovanie začína pri výťahu a svetlo sa pomaly prelieva cez celú halu a vracia sa rovnakým spôsobom späť. Po tejto sekvencii nasleduje rozsvecovanie určitých segmentov v priestore až do úplného rozsvietenia, ktoré plynulo ­prechádza do stmievania daných segmentov až do úplného zhasnutia. Po skončení začína celý cyklus odznova. Nočná scéna trvá dve hodiny. Potom sa osvetlenie prepína do nočného prevádzkového režimu výhodného pre nočnú bezpečnostnú službu, ktorá musí aj vďaka vhodne zvolenej svetelnej scéne vidieť do exteriéru objektu. „Tvorbu svetelnej scény je možné robiť iba za tmy. Vzhľadom na rozsiahlosť riešenia som predprípravu systému a následne jeho synchronizáciu nastavoval takmer celú noc,“ hovorí o svojich úlohách Ing. Richard Baboľ, projektový manažér spoločnosti ILUMA.

Luster disponuje ešte ďalšími svetelnými scénami. Počas dňa si ich môže obsluha nastaviť prostredníctvom tlačidlového panela, kde každému tlačidlu zodpovedá iná intenzita osvetlenia. Ovládač osvetlenia je programovo chránený voči neautorizovaným zásahom. Dodatočné vytvorenie iných svetelných scén je v súčasnosti pomerne jednoduchá úloha. Stačí sa pripojiť konfiguračným počítačom na sieť a prostredníctvom označenia svietidiel a kľúčových bodov podľa technického výkresu sa dá naprogramovať požadovaná svetelná scéna resp. sekvencia. Celý systém riadenia osvetlenia bol finannčne nenáročný. V rozvádzači sa nachádza v podstate iba niekoľko zariadení. Úsporu riadiacich komponentov takpovediac vykompenzovali drahšie svietidlá s inteligentnými adresovateľnými napájačmi, ktoré je možné jednoznačne identifikovať na sieti.

Logo J&T

Pre logo boli definované parametre, ako dlho môže počas dňa svietiť, aby sa neprehrievalo a tiež aby bolo pre návštevníkov haly dostatočne viditeľné. Riadenie osvetlenia loga prebieha plne automaticky, do ktorého obsluha vôbec nevstupuje.

Unikátny projekt

„Projekt osvetlenia vstupnej haly River Housu bol v každom prípade zaujímavý. Náš tím pri ňom získal o jednu veľkú skúsenosť navyše. Určite sa nestretávame denne s takými rozsiahlymi rozmermi. Neviem, či sa do tejto chvíle na Slovensku realizoval projekt väčšieho rozsahu,“ dodáva na záver Ing. Viktor Doletina, konateľ spoločnosti ILUMA.