Vďaka inovatívnemu prístupu a profesionálnej povesti v odbore osvetľovania mesto s požiadavkou o spoluprácu na projekte oslovilo miestneho partnera. Čo sa pôvodne zdalo ako ďalší projekt typu „výmena kus za kus“, sa postupne rozvinulo na komplexný projekt verejného osvetlenia s LED osvetľovacími zariadeniami. Nová inštalácia obsahuje 1 891 svetelných bodov (svietidlá LED Luma
a Stela Round od spoločnosti Philips) a aj osvetlenie troch veľmi nebezpečných priechodov pre chodcov.

Aj keď z navrhovanej svetelnej koncepcie vyplývalo, že nová sústava bude dosahovať podstatné energetické a finančné úspory, začiatočné investície neboli za daných okolností realizovateľné. Z navrhovanej finančnej schémy bolo jasné, že mesto by mohlo vďaka rekonštrukcii ťažiť z významných finančných úspor nielen vďaka zníženej energetickej spotrebe, ale aj nezanedbateľným nákladom na prevádzku. S pomocou finančného partnera bolo možné konečný návrh zrealizovať.

Finančná schéma projektu bola veľmi výnimočná, takže pritiahla pozornosť bankového domu ERSTE. Mali o projekt taký záujem, že ponúkli 100 % financovanie, pričom aj Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) ponúka grant vo výške 20 % z celkovej sumy po preukázaní energetických úspor aspoň vo výške 40 % v horizonte ôsmich rokov. Projekt osvetlenia je historicky prvý projekt, na ktorý banka poskytla 100 % financovanie, pričom novo vyvinutý finančný model sa ukázal ako precedens pre iné finančné inštitúcie, ktoré teraz hľadajú projekty podobného charakteru.

Výhody

Nová sústava dosahuje 64 % úspory energie a zníženie emisií CO2 o 263 t ročne v porovnaní s pôvodnou osvetľovacou sústavou. Finančné úspory sa rovnajú sume 99 102 € ročne a po dosiahnutí obdobia návratnosti investície tak bude sústava generovať vyššie úspory. Mesto tým ušetrí rozpočtovú sumu, ktorú malo vyhradenú na prevádzku  a údržbu pôvodnej sústavy a v porovnaní s ktorou sú súčasné náklady na prevádzku LED osvetlenia na minime. Posun v kvalite osvetlenia a svetelný komfort možno vidieť v uliciach mesta na každom kroku. Lepšiu viditeľnosť oceňujú chodci, motoristi aj cyklisti. Vďaka lepšej viditeľnosti majú dlhší čas na to, aby mohli predvídať možnú kritickú situáciu, rýchlejšie zareagovať a tým prípadne zabrániť nehode.

Nové osvetlenie výrazne zlepšilo bezpečnosť a ulice vyzerajú v bielom svetle veľmi esteticky. Pre mesto znamená nové osvetlenie uvoľnené finančné prostriedky, ktoré môže investovať do iných aktivít. Ekologická prevádzka sa prejaví v lepšom životnom prostredí pre všetkých. „Sme presvedčení, že projekt okrem predpokladanej energetickej úspory priniesol tiež bezpečnejšiu premávku na miestnych komunikáciách a znateľne príjemnejšiu atmosféru pri prechádzkach večerným mestom. Zároveň sa mesto Senec zaradilo medzi prvé mestá Európy, ktoré už úspešne prevádzkujú moderné a ekologické LED verejné osvetlenie a v neposlednom rade sme realizáciou tohto diela prispeli k výraznému zníženiu produkovaných emisií CO2, čím, verím, pomôžeme udržiavať kvalitné životné prostredie pre obyvateľov nášho mesta,“ zdôraznil Ing. Karol Kvál, primátor mesta Senec.

www.lighting.philips.sk