Moderné budovy nie sú len stavby z betónu, dreva alebo ocele, ale ich súčasťou je taktiež spletitá digitálna sieť, ktorá spája systémy chladenia, vykurovania, rozvodu vody, elektriny atď. Bežný problém pre vlastníkov budov a integrátorov systémov je to, že nie všetky prvky technického vybavenia budov dokážu komunikovať so všetkými ostatnými.

Jedným príkladom sú snímače teploty alebo merače tepla, vody, energie a podobne. Snímače a merače často využívajú protokol M-Bus, ktorý však nebýva zrozumiteľný hlavnému riadiacemu systému, využívajúcemu napríklad sieť Modbus-TCP.

To je práve ten problém, s ktorým sa musel vyrovnať aj švédsky integrátor systémov, firma Processcomponent AB, keď chcel inštalovať monitorovací systém v obytnej budove v Göteborgu. Systém zbiera údaje zo 72 apartmánových bytov, obchodov s potravinami a centrálneho systému HVAC. V budove sú rozmiestnené snímače teploty a merače energie a vody. Problém bol, že snímače komunikujú prostredníctvom protokolu M-Bus, kým monitorovací systém OptoEMU od spoločnosti Opto22 používa Modbus-TCP.

Ako riešenie tohto komunikačného problému zvolila spoločnosť Processcomponent komunikačnú bránu Anybus M-bus – Modbus-TCP od HMS Industrial Networks. Brána dekóduje telegramy M-Bus a mapuje ich priamo do registrov Modbus. Týmto spôsobom sú údaje zo snímačov sprístupnené systému OptoEMU a je možné bezprostredne zobraziť ich aktuálne hodnoty.

Rýchly a jednoduchý prístup k údajom M-Bus

„Na komunikačnej bráne Anybus M-Bus sa mi páči jednoduché použitie a rýchla inštalácia,“ hovorí Jonas Karlsson, vedúci predaja v spoločnosti Processcomponent. „Všetky snímače s rozhraním M-Bus sú bránou detegované automaticky, bez nutnosti akéhokoľvek konfigurovania. To šetrí veľa času, pretože nemusíte konfigurovať každý merač zvlášť – všetky sa v systéme objavia automaticky, kompletne vrátane sériového čísla, mena a všetkých aktuálnych hodnôt. Vlastne ani nemusíte byť na mieste v budove, ak tam máte niekoho, kto zapojí káble zo snímačov k bráne. Predtým trvalo konfigurovanie jednotlivých prístrojov s M-Bus aj niekoľko hodín. S komunikačnou bránou Anybus je všetko hotové za desať minút!“

Ako to pracuje

„Je to vcelku jednoduché,“ pokračuje Jonas Karlsson: „vyhľadáte dostupné zariadenia s rozhraním M-Bus pripojené k bráne a brána vytvorí registre Modbus prislúchajúce snímačom. Tieto je možno v systéme OptoEMU interpretovať a poskytnúť tak zákazníkovi reálne, aktuálne údaje. Brána sa konfiguruje webovým konfiguračným nástrojom, ktorý používateľovi umožňuje bránu nastaviť prostredníctvom webového rozhrania. Nie je potrebné žiadne programovanie: hodnoty z meračov sa automaticky prenášajú do OptoEMU ako registre Modbus, ktoré môžu byť systémom prečítané a spracované.

OptoEMU – riešenie na dohľad nad energiou

Spoločnosť Processcomponent je so systémom OptoEMU – Energy Monitoring System, ktorý zbiera údaje z budov, elektrických rozvádzačov a jednotlivých zariadení, ako sú výrobníky chladu kompresory, veľmi úspešná. Systém OptoEMU dodáva údaje používateľom, ktorí ich potom môžu zobrazovať on-line a používať ich v ďalších komerčných aplikáciách, napr. na vystavenie vyúčtovania. Používatelia taktiež môžu dostávať alarmy, ak sa dosiahne určená hodnota.

Výsledky

Budova v Göteborgu je teraz vybavená komunikačnými bránami Anybus pripojenými na dve jednotky OptoEMU-DR2 – prvá je pre 72 apartmánov, druhá pre obchod s potravinami. Merané hodnoty môžu byť zaznamenané do excelového súboru, ktorý môže byť stiahnutý cez FTP. Hodnoty je možné taktiež priamo zasielať do databázy SQL alebo systému HMI/SCADA prostredníctvom OPC serveru.

Pretože vlastník budovy má teraz prístup k meraným hodnotám z rôznych apartmánov v reálnom čase, môže sledovať ich spotrebu a vybaviť upozornenia, ak sa dosiahnu určené medzné hodnoty. Aktuálne hodnoty z meračov takisto umožňujú vlastníkom apartmánov rýchlo a automaticky vystaviť vyúčtovanie.

„Komunikačné brány Anybus určite uľahčili našim zákazníkom život,“ zakončil Jonas Karlsson z firmy Processcomponent. „Tým, že dokážeme jednoducho a rýchlo zapísať hodnoty zo snímačov s výstupom M-Bus do systému OptoEMU, rozšírili sme jeho možnosti a zrýchlili jeho prácu, čo je výhodné pre nás, ale aj pre našich zákazníkov.“

www.anybus.com