Univerzitný komplex štátnej školy v Montclair ako druhej najväčšej univerzity v štáte New Jersey sa celkovo skladá z 58 akademických, administratívnych a rekreačných zariadení, ktoré využíva 15-tisíc študentov – z nich 3 500 žije v študentskom mestečku na internátoch. University Hall, najnovšia budova MSU v univerzitnom mestečku, je sedemdielna stavba, v ktorej sa nachádza 40 % všetkých prednáškových priestorov na univerzite. Na poschodí je banketová sála pre 500 ľudí, dve jedálne a celouniverzitné oddelenie informatiky,

 kde sú umiestnené všetky servery. Je teda zbytočné dodávať, že University Hall je jednoznačne najdôležitejšou budovou MSU. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné nainštalovať požiarny systém, ktorý dokáže rýchlo detegovať nebezpečenstvo požiaru a navigovať záchranárov na presné miesta udalosti – čo im umožní rýchlo, bezpečne a lepšie reagovať a byť lepšie informovaní. Robert Ferrara, riaditeľ požiarnej bezpečnosti na MSU, vysvetľuje: „Zo všetkých objektov, ktoré hrajú významnú úlohu pre celkový úspech školy, sa University Hall stala výborným kandidátom na nasadenie systému ONYX FirstVision od spoločnosti NOTIFIER.“

ONYX FirstVision od spoločnosti NOTIFIER, jedného zo svetových lídrov medzi výrobcami komerčných technológií protipožiarnych systémov a súčasť Life Safety Group spoločnosti Honeywell, je grafický panel s 19“ dotykovou LCD obrazovkou, určený pre hasičov a záchranné tímy. Panel vo forme rôznych grafík zobrazuje kritické informácie z miesta a okolia požiaru, čo pomáha veliteľovi zásahu rýchlo vymedziť spôsob pomoci a vykonať rýchle rozhodnutia podporené mnohými informáciami s cieľom uhasiť požiar, znížiť straty na majetku a zachrániť životy.

ONYX FirstVision dokáže zobrazovať video z CCTV aj plány jednotlivých poschodí budovy s detailnými informáciami, okrem iného o uzáveroch plynu, elektrickej energie, vody, systémov vetrania, ­kúrenia a klimatizácie a pod. Dokáže zobraziť miesto, kde sa prvýkrát objavilo alarmové hlásenie a časový priebeh nárastu dymu z aktívnych snímačov. Na prenos grafík a údajov je k dispozícii ethernetový aj USB port.

Na univerzite pridali niekoľko pracovných PC staníc s nainštalovaným systémom ONYXWorksTM na monitorovanie požiarnych a bezpečnostných systémov a predošlé tri panely vymenili za dotykové rozhrania ONYX FirstVision. „Aj keď je FirstVison navrhnutý ako nástroj na boj s požiarom, väčšina výjazdov hasičov, ktoré sa realizujú na základe prijatých alarmov z budov, nejde ku skutočným požiarom,“ uviedol Robert Ferrara.

„Často ide o poškodené požiarne hlásiče alebo detektory dymu, ­takže nástroje ako FirstVision pomáhajú pri pridelení síl na konkrétne miesto.“ Tie môžu preskúmať situáciu, vyriešiť ju a vrátiť sa späť do služby a byť pripravení na ďalší zásah. No v prípade skutočného nebezpečenstva dokáže intuitívne grafické rozhranie panela FirstVision pomôcť hasičom rýchlo reagovať a presne ­lokalizovať každý z 200 dymových snímačov, 50 spalinových snímačov a 30 snímačov teploty nainštalovaných v University Hall.

Takto strávia menej času stopovaním zdroja požiaru a rýchlejšie ho ­dokážu potlačiť. FirstVision pomáha hasičom identifikovať aj ­aktívne zariadenia a dôležité body, ako hasičské vodovodné prípojky, bezpečnostné uzatváracie ventily, únikové schodiská a rôzne existujúce stavebné či chemické nástrahy, ktoré sa v budove nachádzajú. Využitím týchto informácií, ktoré sa v tradičných hlásičoch požiaru nenachádzajú, dokážu hasiči ­vykonať zásah bezpečnejšie a s lepším účinkom.

Nasadenie celého systému v University Hall trvalo len deväť dní vrátane vytvorenia všetkých grafických obrazoviek podľa požiadaviek zákazníka. „FirstVision zohrá významnú úlohu vo všetkých našich veľkých budovách vrátane Schaffer Hall, kde bude perfektným riešením,“ uviedol R. Ferrara. MSU plánuje systém rozšíriť aj na ostatné budovy patriace do univerzitného mestečka.

Zdroj textu: Montclair State University Earns A+ in Life Safety, Honeywell, Inc., Case Study, 2010